Event MIX Biała Księga z nowymi rozdziałami: Przetarg PR i Przetarg EVENTOWY

Biała Księga z nowymi rozdziałami: Przetarg PR i Przetarg EVENTOWY

153
0

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML – organizatorzy Dialogu wraz z partnerami:  Związkiem Firm Public Relations (ZFPR) i Klubem Agencji Eventowych (KAE) oraz przedstawicielami reklamodawców przekazali do publikacji dwa kolejne rozdziały Białej Księgi: PR i EVENTY  zawierające wytyczne i rekomendacje dla tych obszarów. Rozdziały zawierają również przygotowane przez obie strony (klientów i agencje) wzorcowe narzędzia i dokumenty przetargowe. 

Publikowane rozdziały  obejmują wiele zagadnień istotnych dla efektywności procesu przetargowego, jego kosztów i wyników, wśród nich m.in.:

ž   analiza potrzeb i określanie celów biznesowych,

ž   źródła dla budowania wiedzy o rynku dostawców w EVENTACH I PR,

ž   zapytanie o informację – RFI (Request For Information) w kategorii EVENTY i w kategorii PR (wytyczne oraz wzorcowe dokumenty),

ž   rekomendowane modele przetargów w komunikacji marketingowej w EVENTACH i w PR

ž   brief przetargowy w EVENTACH i w PR – wytyczne i wzorcowe dokumenty

ž   rekomendacje dotyczące komunikacji w przetargach i dostępności klienta na etapie przetargu – wytyczne dotyczące briefu, spotkań de-briefingowych i sesji kierunkowych,

ž   szczegółowy harmonogram przetargu i minimalny czas w przetargu na PR i EVENTY

ž   kryteria i wagi ocen w przetargach oraz wzorcowe arkusze ocen

ž   terminy płatności i koszt pieniądza w czasie,

ž   opłaty za udział w przetargu,

ž   ochrona praw autorskich w przetargu,

ž   zasady prawidłowego kosztorysowania (w EVENTACH), wytyczne oraz wzorcowe tabele.

Rozdział dotyczący przetargów EVENTOWYCH znajduje się: TUTAJ.

Rozdział dotyczący przetargów PR znajduje się: TUTAJ.

– Bardzo liczymy na to, że opublikowane dziś zalecenia i rekomendacje znajdą szerokie zastosowanie w praktyce zakupowej naszych usługobiorców. Wypracowane wspólne zasady prowadzenia procesu przetargowego nie tylko cywilizują relacje zamawiający – wykonawca w branży PR, ale przede wszystkim pozwolą na uzyskanie wymiernych korzyści po obydwu stronach stołu negocjacyjnego. Usługobiorcom pozwolą na optymalny wybór najlepiej dopasowanego dostawcy, a agencjom PR na bardziej efektywne wykorzystanie swych zasobów kreatywnychpowiedział Grzegorz Szczepański, Prezes Zarządu ZFPR.

 

 Mam nadzieję, że dzięki owocnej współpracy i stworzonym standardom w kategorii Eventy o złożenie oferty nie będzie proszone kilkanaście agencji, briefy będą zawierały kluczowe elementy niezbędne do przygotowania dobrej propozycji (w tym budżet), agencje będą miały odpowiedni czas na przygotowanie oferty, która będzie oceniana według jasnych kryteriów mających wyznaczone wagi, a zaliczka czy termin płatności do 30 dni nie będzie niczym szczególnym. Jednocześnie klienci będą otrzymywać dobre oferty, przygotowane specjalnie dla nich, odpowiednio zwizualizowane i wycenione – dodał Sebastian Oprządek, Prezes Zarządu KAE.

Pierwszy z dziewięciu rozdziałów  Białej Księgi (ogólny) opublikowany został w listopadzie 2017 r. Zawiera on zbiór dobrych praktyk i standardów efektywnej współpracy Reklamodawcy z Agencją. Organizacje reprezentujące rynek komunikacji marketingowej w Polsce podpisały wówczas deklarację przyjęcia Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej jako rekomendacji nowych standardów i dobrych praktyk oraz zobowiązały się do ich promocji w środowisku i wśród swoich członków.

W dyskusji nad całym projektem wzięło udział 41 ekspertów ze strony agencji oraz 41ekspertów ze strony reklamodawców reprezentujących firmy w najbardziej reklamujących się branżach: FMCG, farmaceutyki, bankowość, ubezpieczenia, media i rozrywka, telekomunikacja, transport. W spotkaniach otwartych wzięło udział 220 uczestników.

Rezultaty dyskusji i ustaleń praktyków biznesu znajdą się w publikowanych rozdziałach na wspólnej platformie: ZOBACZ TUTAJ.

Kolejne rozdziały Białej Księgi zostaną opublikowane w  styczniu i marcu 2018 r.

Projekt Dialog Branżowy wraz z Białą Księgą Branży Komunikacji Marketingowej uzyskał Patronat Honorowy Ministerstwa Rozwoju. 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów

Partnerzy:

Związek Firm Public Relations

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

Konfederacja Lewiatan

JK