Event MIX Sri Lanka promuje się przy wsparciu Goodfellas Group i Consulting’n more

Sri Lanka promuje się przy wsparciu Goodfellas Group i Consulting’n more

0
Goodfellas Group i Consulting’n more
Herd of elephants walking in a jungle river
Biuro Promocji Turystyki Sri Lanki nawiązało współpracę z agencjami Goodfellas Group
i Consulting’n more. Wspólnie realizowany projekt ma na celu prezentację oferty turystycznej oraz promocję Sri Lanki jako atrakcyjnego kierunku turystycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach projektu prowadzone są działania public relations oraz osobiste spotkania z przedstawicielami branży turystycznej w Warszawie, Krakowie oraz Budapeszcie.

Biuro Promocji Turystyki Sri Lanki to instytucja, która odpowiada za marketing i promocję Sri Lanki w kontekście globalnym. Do jej zadań należy prowadzenie kampanii marketingowych skierowanych do środowiska biznesowego oraz konsumentów. Działania Biura mają na celu zwiększenie popularności kraju jako destynacji turystycznej. W związku z rosnącym z roku na rok zainteresowaniem Sri Lanką wśród turystów z Europy Środkowo-Wschodniej (w szczególności z Polski i Węgier) Biuro już po raz drugi organizuje road show dla branży turystycznej (tour operatorów i biur podróży) i mediów.

W ramach road show przewidziano spotkania w 3 najważniejszych miastach Polski i Węgier – Warszawie, Krakowie oraz Budapeszcie, które obywają się kolejno 14, 15 i 17 maja. Eventy stworzą możliwość osobistego spotkania strony lankijskiej oraz przedstawicieli biur podróży. Organizacja i promocja wydarzeń połączona jest z działaniami PR – dystrybucją materiałów prasowych, zaproszeniem mediów na każdy z eventów, obsługą medialną wydarzenia oraz media relations po nim.

Działania związane z organizacją eventów w Polsce i na Węgrzech realizuje firma Goodfellas Group. Consulting’n more odpowiedzialne jest zaś za wszelkie działania komunikacyjne w ramach projektu prowadzone na rynku polskim.

Firmy pozyskały Klienta w ramach konkursu ofert.