Marketing MIX Badanie Producentów 2017 opublikowane

Badanie Producentów 2017 opublikowane

0

Klub Producentów Reklamowych opublikował szczegółowy raport z badania działalności domów produkcyjnych w Polsce. Wyniki ukazują kluczowe trendy na rynku produkcji filmów reklamowych, w tym rosnący udział klientów jako zamawiających produkcję bezpośrednio u producentów oraz efektywność tak organizowanych przetargów.

W 2017 roku 36% produkcji powstało na bezpośrednie zamówienie klientów. W tym okresie stowarzyszone domy produkcyjne zrealizowały 662 produkcje reklamowe generując 260 mln. złotych obrotu. Średnia efektywność przetargowa wyniosła od 26% do 47% w zależności od zamawiającego. Producenci najskuteczniejsi są, gdy przetarg organizuje bezpośrednio klient a najmniej, gdy jest to zagraniczny dom produkcyjny.

– Duża skuteczność przetargowa jest związana z ograniczoną ilością oferentów w przetargach organizowanych przez klientów, którzy w osobnych procesach wyłaniają listy preferowanych dostawców i zapytania przetargowe kierują już tylko do nich. Taka praktyka ma sens dla klientów, bo obniża koszty postępowań, a jak pokazuje nasze badanie, korzystna jest także dla producentów – tłumaczy Julian Dworak, Dyrektor KPR.  

W badaniu zamawiający zdefiniowany jest jako podmiot będący stroną umowy produkcyjnej. Rosnący udział klientów jako zamawiających produkcję nie oznacza zatem automatycznie zmniejszenia znaczenia agencji.

– Niezależnie od faktu, że to agencje wciąż zamawiają najwięcej produkcji, agencja zawsze będzie dla producenta kluczowym partnerem w procesie nawet jeśli zamawiającym stanie się klient. Wszystkie decyzje kreatywne, wybór reżysera, sposobu realizacji, lokacji, obsady itd. podejmowane są przy udziale lub wręcz akceptacji agencji, która rozumie, co jest dobre dla jej scenariusza. Nie sądzę, żeby miało się to prędko zmienić – dodaje Dworak.

Badanie spotkało się z zainteresowaniem klientów, którzy otrzymali nowe narzędzie rozpoznawania rynku na którym operują.

– Badanie Producentów 2017 jest niezwykle interesującym materiałem dot. stanu i sposobu funkcjonowania polskiego rynku produkcji spotów TV i kontentu wideo. Dotychczas opieraliśmy się głównie na własnym wyczuciu i znajomości rynku, teraz możemy to zweryfikować twardymi danymi. Porównując liczbę składanych i wygranych ofert widzimy, że do przetargów na wybór domu produkcyjnego zapraszanych jest średnio 2-3 oferentów. Obie strony (klient i wykonawca) znają się już dużo lepiej, co pozwala na kierowanie zapytań do niewielkiej liczby oferentów. A obniżanie kosztów funkcjonowania całej branży jest korzystne dla wszystkich jej uczestników. Z niecierpliwością czekam na raport 2018 ponieważ wtedy będziemy mogli zobaczyć nie tylko gdzie jesteśmy ale też trendy czylidokąd zmierzamy mówi Robert Kruk, Szef ds. Zakupów Usług Marketingowych Grupy Polpharma.

Szczegółowy raport jest do pobrania z www.sar.org.pl. Badanie ma być powtarzane w kolejnych latach.

Klub Producentów Reklamowych powołany został w styczniu 2018 roku w celu promocji efektywnego postępowania w obszarze produkcji filmów reklamowych, wspierania doskonalenia umiejętności zawodowych producentów i rozwoju wiedzy o produkcji reklamowej oraz promowania produkcji reklamowej jako profesjonalnego działania w obszarze komunikacji marketingowej. Obecnie w skład KPR wchodzi siedem domów produkcyjnych: Dynamo, Film Produkcja, Opus Film, OTO, Papaya, Tango i Tank. Klub działa w strukturach Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.

JK