Logo

Marketing MIX

Poznań z nowym muralem na 100-lecie odzyskania niepodległości  

Enea aktywnie włącza się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i niezwykle ważną dla lokalnej społeczności rocznicę Powstania Wielkopolskiego. By upamiętnić te wydarzenia, Enea wspólnie z poznańską Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych stworzyła mural na ścianie kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 33 w Poznaniu.

W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego – największego z polskich powstań narodowych zakończonych sukcesem. Jest to wydarzenie niezwykle ważne dla lokalnej, wielkopolskiej społeczności. Powstanie Wielkopolskie zakończyło się zwycięstwem powstańców i przyłączeniem do niepodległej Polski większości obszarów dawnej pruskiej Prowincji Poznańskiej. Enea, stawiając sobie za cel upamiętnienie i uczczenie tych wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem niepodległości, wsparła projekt tworzenia murali patriotycznych. Włączyła się tym samym w ogólnopolski Program Wieloletni „Niepodległa”, który łączy i wspiera inicjatywy upamiętniające setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

– W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności polskiego społeczeństwa. Dziś chcemy upamiętnić bohaterów tamtych wydarzeń. Dla Grupy Enea – firmy społecznie odpowiedzialnej, związanej z Poznaniem – niezwykle ważne są wartości patriotyczne, utrzymanie tradycji pracy organicznej oraz nieustanne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Polski. Jesteśmy dumni z polskiej historii i narodowych osiągnięć, dlatego jesteśmy częścią ogólnopolskich obchodów – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Mural to rodzaj sztuki monumentalnej, która coraz częściej pojawia się w polskich miastach. Wielkie malowidła nie tylko upiększają przestrzeń miejską, ale także niosą często ze sobą ważne treści, stając się przy tym atrakcją turystyczną. Mural, który powstał na kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 33 jest hołdem złożonym wielkopolskim powstańcom, upamiętniając tym samym wydarzenia z roku 1918. Grafika przedstawia defiladę baonu zapasowego 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich w Poznaniu odbieraną przez Naczelnika Państwa. Miejsce wydarzenia to dzisiejszy plac Mickiewicza, w tle widoczny jest Zamek Cesarski. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski odbierał defiladę Wojsk Wielkopolskich w czasie uroczystego zjednoczenia sił zbrojnych byłego zaboru pruskiego z Wojskiem Polskim 27 października 1919 r. W tle widoczna jest flaga powstania z orłem w koronie. Na górze muralu widnieje napis Chwała Powstańcom. Mural jest dziełem dr. hab. Arkadiusza Marcinkowskiego z Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych.

Patronat nad projektem patriotycznego muralu, którego mecenasem jest Enea, objęli Urząd Wojewódzki w Poznaniu, „Niepodległa” i Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

JK