Marketing MIX Ramon Laguarta mianowany dyrektorem generalnym PepsiCo

Ramon Laguarta mianowany dyrektorem generalnym PepsiCo

0

Firma PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP) („PepsiCo”) podała informację o jednogłośnym wyborze przez Radę Dyrektorów spółki Ramona Laguarty (54 lata) na następcę Indry K. Nooyi (62 lata) na stanowisku Dyrektora Generalnego. Swoją funkcję Nooyi sprawować będzie do 3 października br., ustępując po 24 latach pracy w koncernie, w tym po 12 latach na stanowisku Dyrektor Generalnej. Funkcję Prezesa sprawować będzie do początku 2019 r., co zagwarantuje płynne objęcie sterów firmy  przez nowego szefa. Ramon Laguarta zostanie ponadto członkiem Rady Dyrektorów, ze skutkiem na  3 października 2018 r.

Pod przewodnictwem Indry K. Nooyi firma PepsiCo osiągnęła wymierne wyniki finansowe:

  •        Od 31 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2017 r. całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy wyniosła 162%;
  •        Od początku roku 2006 do końca roku 2017 całkowita stopa zwrotu środków pieniężnych dla akcjonariuszy wypłacana za pośrednictwem dywidend lub odkupu akcji wyniosła 79,4 mld USD;
  •        Niemal potrojona została wartość dywidendy na akcję, która wzrosła z 1,16 USD w roku 2006 do 3,17 USD w roku 2017, przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu na poziomie prawie 10%;
  •        Przychody netto koncernu wzrosły z 35 mld USD w roku 2006 do 63,5 mld USD w roku 2017, przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu na poziomie 5,5%.

Kierowanie PepsiCo to z pewnością największy zaszczyt, jaki mi przypadł w udziale w całym moim życiu. Jestem niezmiernie dumna ze wszystkiego, co osiągnęliśmy w minionych 12 latach, wzmocnić pozycje PepsiCo nie tylko wśród akcjonariuszy, ale wśród  wszystkich interesariuszy w społecznościach w których działamy, – powiedziała Indra Nooyi. – Dorastając w Indiach nigdy nie myślałam że kiedyś będę miała okazję stać u steru tak niezwykłej spółki. Kierując się naszą filozofią „Działanie ze świadomością celu” (Performance with Purpose), czyli dostarczając zrównoważone wyniki poprzez tworzenie bardziej odżywczych produktów, ograniczając nasz wpływ na środowisko i wspierając społeczności, w których działamy – byliśmy w stanie uzyskać bardziej znaczący wpływ na życie ludzi, niż kiedykolwiek wydawało mi się to możliwe. Dziś PepsiCo zajmuje niezwykle silną pozycję, zapewniającą dalszy trwały rozwój. Najlepsze dni koncernu dopiero nadchodzą.

– Ramon Laguarta to właściwa osoba by osiągać kolejne sukcesy. To znakomity menedżer, dysponujący odpowiednio długim doświadczeniem w obszarze rozwoju przedsiębiorstw. Posiada doskonałą orientację w zakresie zmieniających się preferencji konsumentów oraz innych istotnych trendów, jakie mają miejsce na całym świecie – dowiódł, że znakomicie poradzi sobie z tymi zadaniami. W procesie zarządzania firmą Ramon był niezwykle ważną osobą – jestem przekonana, że pod jego przewodnictwem PepsiCo osiągnie kolejne szczyty – dodała Indra Nooyi.

Wypowiadając się w imieniu Rady Dyrektorów PepsiCo, przewodniczący Rady Ian Cook powiedział: – Przez ostatnie 12 lat na stanowisku Dyrektor Generalnej i Prezes koncernu Indra dowiodła niezwykłych umiejętności przywódczych, służąc za przykład odpowiedzialnego zarządzania korporacyjnego w XXI wieku nie tylko w naszej branży, ale i poza nią.

– Konsekwentnie realizowała ambitne cele finansowe, stosując zasadę zarządzania polegającą nie tylko na dbałości o efekty krótkoterminowe, ale i te bardziej odległe w czasie. Jako Dyrektor Generalna uzyskała wzrost przychodów o ponad 80%, osiągając tym samym efekty przewyższające wyniki realizowane przez osoby na podobnych stanowiskach, jednocześnie praktycznie co dwa lata dodając do naszego portfolio nową markę, z których każda warta była miliard dolarów. Zyskali na tym akcjonariusze: 1000 USD zainwestowanych w PepsiCo w roku 2006 jest obecnie warte ponad dwa i pół raza więcej.

– Jednocześnie Indra inwestowała w przyszłość, w sposób wyraźny przewodząc działaniom w zakresie korporacyjnego zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności, uwzględniając poczucie celu w każdym obszarze działalności firmy. Była jedną z pierwszych osób z listy Fortune 100 CEOs, która powiązała cele związane ze zrównoważonym rozwojem z działalnością biznesową, stając się tym samym pionierką wytyczającą szlak dla nowego pokolenia liderów, których celem jest 'osiągać dobre wyniki czyniąc dobro. Pod przywództwem Indry udział produktów PepsiCo z linii „Good for You” oraz „Better for You” wzrósł z około 38% wartości przychodów w roku 2006 do około 50% w roku 2017, niemal potrojona została wartość inwestycji na działalność badawczo-rozwojową w zakresie poszerzania oferty bardziej odżywczych produktów przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko, a działania w obszarze wspierania lokalnych społeczności na całym świecie zapewniły Indrze globalne uznanie. 

– Indra bezinteresownie wspierała innych pracowników organizacji jako mentorka, budując w ten sposób bliskie relacje z liderami na każdym z kluczowych rynków PepsiCo, dążąc przy tym do zapewnienia różnorodności i najwyższych standardów etycznego postępowania. Od czasu, gdy 12 lata temu stworzona została lista Najbardziej Etycznych Firm Świata, prowadzona przez Ethisphere, dzięki działaniom Indry PepsiCo była obecna na liście co roku.

– Przywództwo Indry przyczyniło się do tego, że PepsiCo zajmuje aktualnie znakomitą pozycję do dalszego dynamicznego rozwoju koncernu. Ramon to doświadczony lider, posiadający rozległe doświadczenie na rynkach międzynarodowych – Rada jest przekonana, że jest on odpowiednią osobą, która wprowadzi PepsiCo w kolejny etap rozwoju.

Komentując wybór na stanowisko szefa koncernu, Laguarta powiedział: – Nominacja na stanowisko Dyrektora Generalnego PepsiCo to niezwykły przywilej – chciałbym podziękować Radzie Dyrektorów za zaufanie, jakim mnie obdarzyli, podejmując swoją decyzję. Chciałbym jednocześnie podziękować Indrze za jej niewiarygodne wsparcie. Dzięki śmiałej wizji i wybitnemu przywództwu przekształciła ten koncern, a ja czuję się wyjątkowym szczęściarzem, ponieważ mam ją za mentorkę i przyjaciółkę. Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom, a także klientom, dostawcom, partnerom oraz inwestorom, którzy stanowią wielką rodzinę PepsiCo. Liczę na jeszcze bliższą współpracę z Wami wszystkimi w kolejnych miesiącach i latach, a także na dalszy i trwały rozwój tej niezwykłej firmy w przyszłości”.

Laguarta zostanie szóstym Dyrektorem Generalnym w 53-letniej historii PepsiCo. Wszyscy z nich wybrani zostali z wewnątrz organizacji, potwierdzając tym samym ogromne zaangażowanie PepsiCo w rozwój talentów i planowanie sukcesji.

W okresie 22 lat pracy w PepsiCo Laguarta zajmował liczne stanowiska wykonawcze i zarządu ogólnego. Od września 2017 roku Laguarta pełnił funkcję Prezesa PepsiCo, odpowiedzialnego za działalność na rynkach światowych, strategię korporacyjną, działania w sferze publicznej, a także relacje z jednostkami rządowymi. W przeszłości Laguarta pełnił funkcję Dyrektora Generalnego regionu Europy i Afryki Subsaharyjskiej, jednego z najbardziej złożonych obszarów działań PepsiCo, obejmujących teren trzech kontynentów, na który składają się rynki rozwinięte, rozwijające się i wschodzące. Wcześniej Laguarta pełnił funkcję Prezesa PepsiCo dla regionu Europy Wschodniej, wykonując liczne zadania na stanowiskach sprzedażowych, marketingowych i handlowych na terenie całej Europy.

Przed podjęciem pracy w PepsiCo Laguarta pracował dla Chupa Chups S.A., wiodącego producenta słodyczy z siedzibą w Hiszpanii, gdzie pełnił wiele różnych ról na poziomie międzynarodowym, zarówno w Europie, jak i USA. Laguarta uzyskał tytuł MBA w Szkole Biznesu ESADE w Hiszpanii, a także tytuł magistra w obszarze zarządzania na rynkach międzynarodowych (M&M) na uczelni Thunderbird School of Global Management w USA. Jako rodowity barcelończyk posługuje się wieloma językami, w tym angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim i greckim.

– Jednogłośny wybór Ramona Laguarty stanowi potwierdzenie dla systematycznego i kompleksowego programu sukcesji, obranego przez Radę Dyrektorów. Laguarta w takim samym stopniu reprezentuje ciągłość i elastyczność niezbędne do pracy dla PepsiCo – powiedział Daniel Vasella, Przewodniczący Komisji Rady ds. Nominacji i Ładu Korporacyjnego. – Ramon to sprawdzony i doświadczony menadżer, mogący pochwalić się niebywałymi wręcz osiągnięciami w zakresie rozwoju największych i najbardziej istotnych obszarów działalności PepsiCo, zarówno w sposób organiczny, jak i poprzez przejęcia. Doskonale rozumie zmieniające się potrzeby konsumentów i klientów, a także trendy mające wpływ na naszą działalność na całym świecie. Obejmując stery zajmującej znakomitą pozycję rynkową firmy, w nowej roli z pewnością wykorzysta rozległe doświadczenie i innowacyjne sposoby myślenia, które stały się fundamentem jego poprzednich sukcesów. W swoim przywództwie Indra kierowała się wizjonerskim podejściem do działalności koncernu, co doprowadziło do jego transformacji, a w efekcie do bezprecedensowych sukcesów. Jej zdolności przywódcze, umiejętność strategicznego myślenia, oddanie i uczciwość okazały się elementami, bez których trwały sukces koncernu i rozwój najlepszych talentów nie byłby możliwy.

Odejście Indry K. Nooyi nie wiąże się ze zmianami w składzie wyższego kierownictwa PepsiCo. Wśród bezpośrednich podwładnych Laguarty znajdą się: Hugh F. Johnston, Wiceprezes i Dyrektor Finansowy; Dr Mehmood Khan, Wiceprezes i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju; Albert P. Carey, Dyrektor Generalny, PepsiCo Ameryka Północna; Vivek Sankaran, Prezes i Dyrektor Operacyjny, Frito-Lay Ameryka Północna; Kirk Tanner, Prezes i Dyrektor Operacyjny, Napoje Ameryka Północna; Laxman Narasimhan, Dyrektor Generalny, Ameryka Łacińska, Europa, Afryka Subsaharyjska; Silviu Popovici, Prezes, Europa, Afryka Subsaharyjska; Mike Spanos, Dyrektor Generalny, Azja, Bliski Wschód i Afryka Północna; Dave Yawman, Wiceprezes ds. Relacji z Rządem, Główny Prawnik i Sekretarz Korporacyjny; Jon Banner, Wiceprezes ds. Komunikacji Globalnej, a także Prezes Fundacji PepsiCo oraz Ruth Fattori, Wiceprezes i Dyrektor Generalna ds. Zasobów Ludzkich.

W dalszym ciągu podwładnymi Laguarty pozostaną Jim Andrew, Wiceprezes ds. Strategii i Zmian; Grace Puma, Wiceprezes ds. Operacji Globalnych, a także Eugene Willemsen, Wiceprezes ds. Kategorii Globalnych i Zarządzania Siecią Franczyzową.

Podsumowując zmiany, Indra K. Nooyi powiedziała: – Dzisiaj mam mieszane emocje. Ta firma była moim życiem przez prawie ćwierć wieku i część mojego serca na zawsze tu pozostanie. Jednocześnie jestem dumna ze wszystkiego, co osiągnęliśmy, aby zapewnić PepsiCo odpowiednią pozycję do kontynuowania sukcesu. Jestem także przekonana, że Ramon wraz ze swoim zespołem w sposób rozważny będzie kontynuował działania równoważące cele krótkoterminowe i priorytety wybiegające w dalszą przyszłość. Z niecierpliwością czekam na wszystkie wspaniałe wydarzenia, jakie staną się udziałem tej firmy. Najlepsze dni PepsiCo dopiero nadchodzą.

MW