Marketing MIX „Czysta przestrzeń – wspólna sprawa”, czyli Kärcher ruszył w miasto

„Czysta przestrzeń – wspólna sprawa”, czyli Kärcher ruszył w miasto

0

Kärcher Sp.z.o.o jest obecna na polskim rynku od 25 lat. Swój jubileusz firma uświetniła akcją edukacyjną i prozdrowotną prowadzoną w trzech polskich miastach, która przebiegała pod hasłem „czysta przestrzeń – wspólna sprawa”.  Jest to przedsięwzięcie, które firma zrealizowała pod patronatem Kołobrzegu, Warszawy i Krakowa oraz we współpracy z służbami komunalnymi tych miast.

Głównym celem akcji było zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób można w nowoczesny i świadomy sposób kształtować przestrzeń miejską, tak, by była ona bezpieczna, przyjazna i sprzyjała zdrowiu mieszkańców.

Kultura firmy nastawiona jest na wartości takie jak odpowiedzialność, zrównoważony rozwój i ekologia. Dlatego też z okazji swojego 25- lecia firma postanowiła zorganizować dla mieszkańców trzech polskich miast akcję, która wsparła ich w procesie wspólnego z władzami samorządowymi  dbania o czystość przestrzeni miejskiej, w taki sposób aby była ona wolna od zagrożeń takich jak na przykład zapylenie spowodowane wtórną emisją pyłów zawieszonych.  Czym ona jest i jak sprzęt marki Kärcher pomogła ją zniwelować?

Zapylenie kluczowym wyzwaniem dla miast

Obecnie jednym z palących problemów w miastach jest zapylenie a w szczególności niska emisja pyłów PM 10 i PM 2,5. Szacuje się, że w wyniku zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie w Polsce rocznie  45 000 osób. Naukowcy dowodzą, że pyły powodują nie tylko uszczerbek na zdrowiu fizycznym ale także mogą powodować osłabienie zdolności poznawczych człowieka. Walka z tym problemem jest skomplikowana i obejmuje szereg działań. Od korzystania z odnawialnych źródeł energii i wymianę pieców na nowe poprzez korzystanie z komunikacji zbiorowej aż po… mycie ulic specjalistycznym sprzętem. Jednym z elementów niskiej emisji jest tak zwana emisja wtórna, czyli wzniecanie na nowo pyłów powstałych w wyniku eksploatacji opon czy klocków hamulcowych.

Dowiedziono, że mycie ulic pomaga zredukować szkodliwą wtórą emisję a w rezultacie także i niską emisję i ogólny poziom zapylenia powietrza. Firma Kärcher posiada w swoim portfolio maszyny mające stosowne certyfikaty zaświadczające, że są one skuteczne w redukcji wtórnej emisji. Nośniki narzędzi Kärcher uzyskały certyfikat PM10. Oznacza to, że dzięki systemowi silnego opryskiwania szczotek i kanału ssawnego, zmniejszają emisję wtórną pyłów.

Przestrzeń miejska przyjazna mieszkańcom

Akcja „Czysta przestrzeń – wspólna sprawa” była odpowiedzią na to kluczowe wyzwanie. Akcja polegała na tym, ze specjalistyczne maszyny Kärcher wyczyściły fragmenty Promenady w Kołobrzegu fragmenty Bulwarów Wiślanych w Krakowie i Warszawie. Równocześnie przewidziano szereg działań edukacyjnych i prozdrowotnych dla małych i dużych  mieszkańców tych miast. Dorośli mogli podczas akcji zbadać pojemność swoich płuc w specjalnie przygotowanym w tym celu spirobusie i dowiedzieć się więcej o tym jak dbać na co dzień o zdrowie układu oddechowego oraz zobaczyć z bliska jak wygląda profesjonalne dbanie o czystość miast. Natomiast na najmłodszych czekały liczne atrakcje i zabawy, również posiadające walor edukacyjny. Akcja odbyła się: Kołobrzeg 18 września, Warszawa 25 września i Kraków 2 października.

Więcej informacji na temat akcji TUTAJ.

MW