Event MIX Polskie Towarzystwo Kardiologiczne poszukuje realizatora konferencji

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne poszukuje realizatora konferencji

57
0
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne poszukuje realizatora konferencji

Sekcja Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego organizuje konferencję pod nazwą „Kardiologia Prewencyjna 2019”. PTK zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert dotyczących realizacji tego przedsięwzięcia.

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 22 i 23 listopada 2019 roku. Organizatorzy przewidują, że liczba uczestników może wynieść około 600.

Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie konferencji należeć będzie wynajem przestrzeni i sal na miejsce obrad i wystawę firm farmaceutycznych, aranżacja obiektu i sal wykładowych, zapewnienie obsługi technicznej, wraz z przygotowaniem pomieszczenia i systemu dla przyjmowania prezentacji, zapewnienie obsługi cateringowej, przygotowanie sali i wystawy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt medyczny oraz korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom w czasie przygotowywania stoisk wystawienniczych.

Do zadań realizatora będzie także należało przygotowanie toreb z materiałami konferencyjnymi, rejestracja uczestników drogą elektroniczną w czasie konferencji, obsługa recepcji z wydawaniem identyfikatorów i materiałów kongresowych oraz wystawianie faktur uczestnikom kongresu, a także zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników kongresu, w tym rezerwacja hotelu i transport dla około 70 osób, rezerwacja i zakup biletów lotniczych dla gości zagranicznych, a także przygotowanie bazy streszczeń prac oryginalnych zgłaszanych na kongres, przygotowanie programu naukowego do publikacji, przygotowanie strony internetowej konferencji oraz jej identyfikacji wizualnej.

Oferty można składać do 1 lutego 2019 roku. Kryterium oceny ofert będzie zaproponowana cena, a także ryzyko finansowe PTK oraz doświadczenie oferenta, w tym w realizacji projektów we współpracy z Sekcją Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.ptkardio.pl