Event MIX Nowy prezes MPI Poland Chapter

Nowy prezes MPI Poland Chapter

0
Nowy prezes MPI Poland Chapter

Monika Dymacz-Kaczmarczyk została wybrana nowym prezesem Stowarzyszenia MPI Poland Chapter. Tym samym z końcem czerwca zakończy się dwuletnia kadencja poprzedniego zarządu MPI Poland, na czele którego stała Marta Kicler z Mazurkas DMC Poland. Wkrótce poznamy szczegóły na temat wyzwań i planów stowarzyszenia na kolejne lata.

Zarząd MPI Poland Chapter zaprasza wszystkich do współtworzenia przyszłości branży spotkań oraz samej organizacji MPI w Polsce. Jak podkreśla MPI, stowarzyszenie nie może istnieć samo dla siebie – jest po to, by wspierać swoich członków, przynosić wartość, rozwijać rynek – przy wykorzystaniu możliwości i zasobów, jakie daje i może dawać marka MPI. Marka, która na świecie jest największą organizacją MICE, uznawaną za trendsettera wyznaczającego kierunki rozwoju, edukującego branżę na bazie najnowszych teorii, nowinek i badań, pokazującą przeobrażenia w przemyśle spotkań.

Meeting Professionals International (MPI) jest największym światowym stowarzyszeniem skupiającym organizatorów spotkań i wydarzeń założonym w 1972 roku w Stanach Zjednoczonych. Jego celem jest wyznaczanie kierunków postępu branży, edukacja oparta jest o innowacje i najnowsze teorie pokazujące przeobrażenia w przemyśle spotkań, nawiązywanie kontaktów biznesowych i możliwość wymiany handlowej, co odgrywa znaczącą rolę w promocji i rozwoju przemysłu spotkań.

Misją MPI Poland Chapter z pewnością jest działanie na rzecz jego członków, by odnosili sukcesy zawodowe poprzez budowanie silnych kontaktów międzyludzkich dzięki wzajemnej współpracy oraz znajomości rynku.

Monika Dymacz-Kaczmarczyk od 2009 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego w firmie Exprofesso. Trener biznesu i facylitator. Członek polskich i międzynarodowych stowarzyszeń: MPI (Vice Prezes ds. Edukacji w MPI Poland Chapter), Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Biznesu MATRIK, International Simulation and Gaming Association. Wykładowca w WSE w Krakowie. Absolwentka UJ oraz MBA na Oxford Brooks University, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem.

Praktyk biznesu, wywodzący się ze środowiska korporacyjnego. Przez wiele lat Pełnomocnik ds. Innowacji, rozwijający kreatywność wewnątrz organizacji i wprowadzający w życie narzędzia i procesy budujące kulturę innowacyjności.

Inspirator, siewca pomysłów, człowiek akcji. Na co dzień zarządza firmą, reprezentuje ją na zewnątrz, pracuje blisko z korporacjami, prowadzi szkolenia z kreatywności, innowacyjności i grywalizacji.

Autorka gier i symulacji biznesowych oraz narzędzi rozwojowych w duchu edutainment (rozrywka + edukacja). Wykorzystuje elementy gier wspierając realizację celów HR i marketingowych organizacji. W swojej praktyce opiera się głównie na tych metodach, rozwijając i aplikując je do projektów z pogranicza eventów, team-buildingu i szkoleń. Sens tych działań jest jeden – maksymalnie zaangażować uczestnika eventu lub szkolenia, aby najskuteczniej zrealizować cele biznesowe zleceniodawcy.

Od kilku lat jest również aktywnym uczestnikiem, moderatorem i prelegentem międzynarodowych warsztatów i konferencji poświęconych szkoleniowym grom symulacyjnym.

Nagrodzona tytułem jednej z najbardziej wpływowych osób w branży eventowej za rok 2016 w konkursie MP Power Awards.

W ciągu ostatnich kilku lat prowadziła szkolenia m.in. dla: BZ WBK, Grupa Azoty, Danone, Philip Morris, AstraZeneca Poland, Credit Suisse, Grupa Żywiec, Valeo, Pegasystems, Grupa Aspen czy Pratt & Whitney.