Event MIX Demand Outlook: mniej spotkań w stolicach europejskich w roku 2018

Demand Outlook: mniej spotkań w stolicach europejskich w roku 2018

0
Demand Outlook: mniej spotkań w stolicach w 2018
W pięciu stolicach Europy Środkowo-Wschodniej odnotowano w roku 2018 mniej organizowanych spotkań niż rok wcześniej – wynika z raportu Demand Outlook 2019. Najbardziej straciły stolice – Polski i Bułgarii.

W Warszawie w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 odbyło się o 8,1 procenta mniej wydarzeń, natomiast w Sofii – o 8,4 procenta.

W Warszawie w 2018 roku zajętość sal konferencyjnych wyniosła 14,2 procenta, co oznacza spadek o 4,4 procenta. W stolicy Bułgarii wyniosła 17,3 procenta i było to spadek o 0,2 procenta w porównaniu do roku 2017.

Największy udział w rynku w roku 2018 miały w Sofii obiekty niezależne – 35,8 procenta, które wykazały wzrost o 7,8 procenta. Wśród sieci hotelowych najbardziej popularna to Sofia Hotels Management, która posiadała 22,8 procenta udziału w rynku. Najbardziej aktywną branżą pod kątem zrealizowanych spotkań była w stolicy Bułgarii w roku 2018 branża technologiczna. Najbardziej aktywna firma zrealizowała w Sofii w 2018 roku 53 wydarzenia.

W Pradze odbyło się w roku 2018 o 5,9 procenta mniej wydarzeń niż rok wcześniej, a zajętość sal wyniosła 7,7 procenta. W stolicy Czech największy udział w rynku miały w roku 2018 obiekty sieci Hilton Worldwide – 22,6 procenta, które wykazały wzrost o 6,3 procenta. Kolejne najbardziej popularne to – Vienna (15,8 procenta udziału) oraz CPI Hotels (10,9 procenta udziału).

W Pradze, odmiennie niż w Sofii, zauważalny był spadek liczby wydarzeń organizowanych przez branżę technologiczną, a wzrost tych, które organizowała branża farmaceutyczna, która była tutaj najaktywniejsza. Odnotowała ona wzrost wydarzeń o 5,9 procenta. Najbardziej aktywne firmy zorganizowały w roku 2018 w Pradze po 29 spotkań.

W Budapeszcie również branża farmaceutyczna była najbardziej aktywna. Odnotowała ona wzrost organizowanych wydarzeń o 8,5 procenta,  spadek odnotowały branże – technologiczna, turystyczna, edukacyjna i finansowa. Ta ostatnia aż o 25,4 procenta.

Wszystkich wydarzeń było o 3,7 procenta mniej w stosunku do roku poprzedniego, a najbardziej aktywna firma zorganizowała tutaj 55 spotkań. Zajętość sal wyniosła 9,5 procenta.

Nawiększy udział w stolicy Węgier na rynku spotkań miały obiekty sieci Danubius Hotels Group, hotele sieci Marriott Intrenational oraz Hilton Worldwide.

Najmniejszy spadek liczby spotkań spośród czterech porównywalnych stolic odnotował Bukareszt – o 2,3 procenta. W tym mieście odnotowano także największą zajętość sal – 25,9 procenta.

Największy udział w rynku miały tutaj obiekty sieci Ramada Worldwide, wzrost odnotowały hotele sieci Marriott International oraz IHG. Najbardziej aktywna była branża farmaceutyczna, która odnotowała wzrost liczby spotkań, spadek – technologiczna oraz konsultingowo-rekrutacyjna. Najbardziej aktywny klient zorganizował w stolicy Rumunii 62 spotkania.

W miastach poza granicami Polski przedstawionych w raporcie, czyli w Pradze, Budapeszcie, Sofii i Bukareszcie, system Demand Outlook analizował w 2017 roku spotkania odbywające się na 3,7 mln mkw., z tego 96,6 procenta to powierzchnia konferencyjna, a 3,4 procenta – gastronomiczna.

W roku 2018 także monitorował tu powierzchnię 3,7mln mkw, z tego 96,1 procenta to powierzchnia konferencyjna, natomiast gastronomiczna stanowiła 3,9 procenta.

Raport Demand Outlook przygotowuje firma Z-Factor.