Marketing MIX Firma Dobrze Widziana 2019 dla Cityboard Media

Firma Dobrze Widziana 2019 dla Cityboard Media

0

Cityboard Media z tytułem „Firmy Dobrze Widzianej”. To wyróżnienie Business Centre Club przyznaje firmom, które w szczególny sposób dbają o CSR.

Tytuł firma otrzymała już w latach 2015, 2016, 2017 i 2018. Wyróżnienia rozdano po raz 10. BCC nagradza te firmy, które dbają o dobre relacje z pracownikami, z otoczeniem społecznym i biznesowym, a także są zaangażowane społeczne i realizują idee społecznej odpowiedzialności biznesu.

– CSR to ważny element biznesu. Pracujemy nie tylko dla zysku, ale i dla pewnych wartości, które czynią nas lepszymi. Kolejne wyróżnienie od BCC jest dowodem, że firma idzie w dobrą stronę i realizuje projekty ważne społecznie. Cieszę się, że możemy pomagać fundacjom i stowarzyszeniom, które działają dla dobra innych. Nie bez znaczenia jest dla nas także wsparcie naszych współpracowników. Mam tu na myśli np. naszą drużynę kolarską, która już przygotowuje się do Tour de Pologne Amatorów – mówi Marcin Stan, Członek Zarządu Cityboard Media. 

Firma od lat wspiera Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Fundację Domowe Hospicjum Dla Dzieci Promyczek, Fundację Alivia, Fundację Kółko Graniaste czy Stowarzyszeniemali bracia Ubogich. Ponad to angażuje się we wspieranie artystycznych i dobroczynnych projektów studenckich i uczniowskich.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 8 maja 2019 r., w siedzibie Business Centre Club przy Placu Żelaznej Bramy 10 w Warszawie. Nagrodę i imieniu zarządu firmy odebrał Wiktor Balcer, PR Partner.

www.cityboard.pl

JK