Event MIX Premier: Imprezy masowe odwołane

Premier: Imprezy masowe odwołane

61
0

Premier Mateusz Morawiecki (fot. PAP/Piotr Nowak)

– Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych – poinformował dzisiaj premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. W najbliższych dniach mają być podejmowane kolejne kroki.

– Obserwując wszystko wokół i czytając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, a także w dyskusjach z wieloma naszymi partnerami, premierami, prezydentami innych państw, podejmujemy decyzje, które mają na celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa – podkreślił premier.
Jak podkreślił, najważniejszą decyzją rządu jest odwołanie imprez masowych.

– Na porannym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych, których bardzo szczegółowa definicja znajduje się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych – powiedział Morawiecki, wskazując na art. 3 tej ustawy. Wojewodowie będą wydawali decyzje administracyjne w tej sprawie.

Premier zapewniał, że decyzja o odwołaniu imprez masowych jest zgodna z wytycznymi ekspertów i epidemiologów, a także Głównego Inspektora Sanitarnego. – Zdecydowaliśmy się na ten krok, który teraz wprowadzają Francja i Niemcy. Francja i Niemcy przyznają, że w ich przypadku jest to krok podjęty za późno. My chcemy go wprowadzić na czas – wyjaśnił.
Dodał, że rozważane są kolejne kroki, a informacje o nich podawane będą w kolejnych dnia.

Minister spraw wewnętrznych Maiursz Kamiński dodał, że wojewodowie w porozumieniu z organizatorami będą wydawali decyzje administracyjne dotyczące zakazu organizacji imprez masowych, aczkolwiek jeśli organizatorzy uznają, że impreza nadal będzie miała sens, jeśli odbędzie się bez udziału publiczności – wojewodowie w tym zakresie będą elastyczni.

Co to jest impreza masowa?

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 roku, art. 3 (tekst jednolity Dziennik Ustaw 2019, poz. 2171impreza masowa to impreza masowa artystyczno-rozrywkowa i masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej.

Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa to impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć

a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.

Impreza masowa sportowa to impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1.000.

Mecz piłki nożnej to masowa impreza sportowa mająca na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej organizowana na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000.

Impreza masowa podwyższonego ryzyka to impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

Do imprez masowych nie należą imprezy organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach, w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami, organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym, imprezy zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników, jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.