Marketing MIX Oświadczenie IGRZ w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

Oświadczenie IGRZ w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

0

Branża OOH odczuła w przeszłości dwie poważne dla rynku sytuacje kryzysowe: pierwszy raz po wprowadzeniu zakazu reklamy wyrobów tytoniowych i znaczącym ograniczeniu reklamy napojów alkoholowych; drugi raz w związku ze światowym kryzysem ekonomicznym. W obu wypadkach z powodzeniem utrzymała swoją pozycję na rynku mediów. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Doświadczamy bowiem globalnej zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw i całych narodów. Stoimy w obliczu walki ze światową pandemią, która wymaga od wszystkich szczególnej dyscypliny i wyrzeczeń.

Branża OOH świadczy usługi reklamowe. Wielu specjalistów w dziedzinie marketingu i reklamy uważa, że w sytuacjach kryzysowych nie należy ich znacząco ograniczać. Mogą bowiem budować szybciej i skuteczniej zaufanie do marki. Należy skupić się na celach długoterminowych, nie tylko na taktycznych, krótkoterminowych działaniach. Pamiętajmy, że w pewnym momencie konsumenci wyjdą z domów do restauracji, do sklepów i będą chcieli robić to, czego dzisiaj robić nie mogą, Koszt wygaszenia komunikacji marki, a następnie próba ponownego jej uruchomienia będzie gigantyczny. Dzisiaj marki mają rzadką okazję wykorzystać kryzys jako szansę i prześcignąć konkurentów rozsądnymi, zaplanowanymi ruchami komunikacyjnymi.

Współpraca może tworzyć rynkową solidarność i wzajemnie się wspomagać. Dlatego tak ważne stają się relacje na rynku, rozmowy i poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Planujemy realizować nasze zobowiązania wobec klientów zgodnie z kontraktami lub ustalać inne warunki ich wypełnienia. Na przykład przez określenie nowych terminów ich realizacji.

Ostatnie dni pokazały jak ważne są nośniki reklamy OOH. Wiele z nich służy między innymi publikacji informacji, ostrzeżeń i komunikatów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Nie wszyscy z nas pozostają w domach i mogą pracować zdalnie. Jest wielka grupa osób, która musi pracować na zewnątrz, by zapewnić ciągłość funkcjonowania państwa. W sytuacjach kryzysowych liczy się sprawna, szybka i skuteczna informacja. Nośniki OOH, zwłaszcza cyfrowe, znakomicie wypełniają to zadanie. Członkowie Izby deklarują pomoc w tym profesjonalnym komunikowaniu, tak w zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych czasach.

Lech Kaczoń, Prezes IGRZ

KL