Logo

Event MIX

CSR istotny jak nigdy wcześniej – Kongres PR

Jak podaje raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, w ubiegłym roku o około 10% zwiększyła się liczba działań CSR podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Rok 2020 postawił przed biznesem nowe wyzwania. Mobilizacja wielu firm i zaangażowanie się w pomoc służbie zdrowia w walce z COVID-19 pokazały, jak ważne jest dla nich wspólne dobro. O tych i innych tematach będziemy rozmawiali podczas XX Kongresu Public Relations w Rzeszowie.

– W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy wiele oddolnych inicjatyw lokalnego biznesu w postaci dostarczania posiłków pracownikom służby zdrowia, masowej produkcji maseczek i przyłbic ochronnych, organizowania akcji społecznych mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz walki z COVID-19, a także przekazywania szpitalom funduszy przez różnego rodzaju organizacje. Pokazało to, że polskie przedsiębiorstwa są odpowiedzialne społecznie. Zmiany zachodzące w społeczeństwie, a tym samym w CSR, są wielowymiarowe. W ostatnich latach prospołeczne działania firm skupiają się na temacie ochrony środowiska naturalnego. W tym roku, ze względu na obecną sytuację, biznes otoczył szczególną troską środowisko medyczne. Dla nas zasada zawsze była prosta – im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy w zamian. To, jak postrzegana jest firma, ma bezpośrednie przełożenie na jej funkcjonowanie – wyjaśnia Aida Bella, Rzecznik Prasowy Totalizatora Sportowego, Partnera Strategicznego Kongresu Profesjonalistów Public Relations.

CSR a komunikacja

Niezależnie od tego, w jakich obszarach CSR jest wdrażany, z punktu widzenia interesu organizacji ważny jest sposób komunikacji tego typu działań z otoczeniem. Społeczna odpowiedzialność biznesu wpływa bowiem zarówno na funkcjonowanie przedsiębiorstwa – poprzez pozytywne postrzeganie firmy przez otoczenie biznesowe i interesariuszy, jak i na jej wyniki finansowe. Ta korelacja zauważana jest przez inwestorów, co pokazało badanie „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm” przeprowadzone przez Deloitte i GPW. Ponad 62% respondentów wskazało, że działania podejmowane przez spółki w sferze odpowiedzialności społecznej mogą przekładać się w sposób wymierny na ich wyniki finansowe.

Mając na uwadze powyższe, zauważalna jest również zmiana dotycząca pogłębiania kompetencji w zakresie CSR specjalistów ds. public relations. Jeszcze w latach 2016-2017 najważniejszymi obszarami dla PR-owców w budowie wizerunku i relacji z otoczeniem były media relations (średnia 4,70), zarządzanie kryzysowe (średnia 4,69) i e-PR (średnia 4,43). Dla CSR średnia była istotnie niższa i wynosiła 4,09, co pokazało badanie kondycji branży przeprowadzone w 2017 r. przez zespół badawczy Exacto Sp. z o.o. W przywołanym okresie specjaliści z branży ogólnie nie dostrzegali potrzeby poszerzania umiejętności w obszarze komunikacji i prowadzenia działań CSR. W 2016 roku podczas badania ewaluacyjnego przeprowadzonego podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations nikt z ankietowanych nie wskazał CSR jako obszaru, któremu powinna być poświęcona jedna z jego przyszłych edycji. Wyraźna zmiana nastąpiła w 2018 roku. W analogicznym badaniu, społeczna odpowiedzialność biznesu była wskazana przez 17% respondentów, zaś w 2019 już 2/5 ankietowanych (40%) wskazało, że to tematyka dotycząca CSR jest tą, która powinna zostać poruszona w trakcie kolejnej odsłony największego wydarzenia PR w Polsce. Dlatego też drugi dzień XX Kongresu Profesjonalistów Public Relations zostanie poświęcony zagadnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach wydarzenia odbędzie się między innymi debata pn. „CSR – wyzwania XXI wieku” pod patronatem ORANGE Polska.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz lepiej rozumiana przez firmy stając się ważnym elementem ich strategii biznesowych, polityk HR, relacji z klientami i dostawcami, programów społecznych i środowiskowych. Wyzwaniem staje się połączenie tych wszystkich działań w jedną spójną całość, aby zapewnić firmie zrównoważony rozwój – maksymalizujący jej pozytywny wpływ na otoczenie a minimalizujący ten negatywny –mówi Monika Kulik, Ekspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ORANGE Polska.

Jakie wyzwania staną przed skuteczną działalnością CSR? Czy zacznie on wykorzystywać nowe środki przekazu, np. influencerów? Czy w przyszłości przyniesie firmom więcej szkód niż korzyści? Na te oraz szereg innych pytań już za 3 miesiące odpowiedzą prelegenci XX Kongresu Profesjonalistów Public Relations, który odbędzie się w Rzeszowie w dniach 24-25 września 2020 roku.

Zgłoszenia na kongres przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie www.kongresprofesjonalistow.plw zakładce zgłoszenia. Można tam również znaleźć szczegółowy harmonogram wydarzenia oraz pełną listę prelegentów.

OOH magazine jest partnerem medialnym wydarzenia.

KL