Event MIX Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego ma nowego prezesa

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego ma nowego prezesa

0

Tomasz Kobierski zajął stanowisko prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednogłośnego wyboru dokonało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby. Nominacja ta ma miejsce w szczególnym dla branży targowej czasie – jest to moment, w którym wychodzi ona ze spowodowanego epidemią COVID 19 kryzysu.

Do kierowania pracami Polskiej Izby Przemysłu Targowego Tomasz Kobierski przystępuje natychmiast, a czekają go nie lada wyzwania.

– Przed polską branżą targową dalszy ciąg wychodzenia z kryzysu, który zajmie nam jeszcze trochę czasu. Dlatego potrzebna jest sektorowa pomoc rządu do marca przyszłego roku – mówi Tomasz Kobierski, nowo wybrany prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT).

Niemal od początku wywołanego przez epidemie kryzysu, Izba prowadzi rozmowy z właściwymi przedstawicielami sektora bankowego i rządu, zabiegając o wsparcie. W tym czasie nie można było organizować żadnych imprez targowych. Dopiero niedawno rząd je „odmroził”, wydając szczegółowe wytyczne dotyczące ich organizacji. Chodzi o wymogi sanitarne i bezpieczeństwa, które trzeba zastosować na targach. Decyzja rządu to pozytywny sygnał dla branży. Organizacja „odmrożonych” imprez wymaga jednak co najmniej kilkumiesięcznych przygotowań. Stały kalendarz targów, i to zarówno w Polsce, jak i w Europie, wskazuje także, że z uwagi na okres wakacyjny, pierwsze imprezy najwcześniej mogłyby pojawić się dopiero we wrześniu. Izba zabiega więc o m.in. wsparcie rządowe dla firm zaangażowanych w organizację targów.

– To zaszczyt i duża odpowiedzialność stać na czele Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego – przyznaje Tomasz Kobierski i dodaje: – Przed nami czas nowych wyzwań i wytężonej pracy na rzecz przedsiębiorców i polskiej gospodarki. Jestem głęboko przekonany, że rodzima branża zabudowy stoisk i aranżacji przestrzeni ma szansę stać się najsilniejszą w Europie i zdominować jej rynek. Niezbędna jest jednak bliska współpraca między tymi firmami, która sprawi, że staną się one atrakcyjnym partnerem dla znaczących organizatorów targów w Europie Zachodniej jak Kolonia czy Monachium. Kolejnym wyzwaniem, na którym chciałbym się skupić, jest integracja polskiej branży targowej. Łącząc siły, będziemy w stanie organizować autorskie wydarzenia na rynkach zagranicznych. A jest ku temu szansa m.in. w Rumunii i Bułgarii, gdzie dostrzegam duży potencjał do rozwoju naszej wspólnej oferty.

Tomasz Kobierski związany jest z branżą targową od lat 90. Zasiada w zarządzie Grupy MTP od 2007 roku, wcześniej w roli wiceprezesa a od maja 2020 jako prezes zarządu. Od 2017 roku jest członkiem prestiżowej Rady Dyrektorów UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, która podejmuje decyzje w sprawie kierunków działania organizacji mających wpływ na międzynarodowe targi branżowe. Tomasz Kobierski jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Targi Lublin S.A. oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna Drema. Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia menedżerskie Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie.

– Prezes Kobierski to niezwykle doświadczony i merytoryczny ekspert targowy. Ma jasno określone cele, do których konsekwentnie dąży – uważa Beata Kozyra, prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego i precyzuje: – Jest konkretny i zorientowany na działania. Takich cech branży targowej dzisiaj potrzeba.

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje m.in. decyzje w sprawie kierunków działania organizacji mających wpływ na rozwój międzynarodowych targów branżowych. Jest najwyższym organem Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami i składa się obecnie z 9 osób – reprezentujących Członków Izby, w tym prezesa. Zarząd Izby to zaś organ wykonawczy tej branżowej organizacji, w którego imieniu nią kieruje profesjonalny zarząd. Jego prezesem jest Dr Beata Kozyra.

Na stanowisku prezesa Rady Izby zastąpił Przemysława Trawę, który zajmował te funkcje przez ostatnie 5 lat. Walne Zgromadzenie PIPT dokonało jeszcze jednego wyboru. Do składu Rady powołało również Pawła Orłowskiego – wiceprezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich.