Event MIX Zakończyło się spotkanie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

Zakończyło się spotkanie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

0

Podczas spotkania online, które odbyło się 10 lipca br., zespół przybrał nazwę „Zespół Roboczy ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego” i został rozszerzony o nowe podmioty.

Podczas spotkania rozmawiano o kredytowaniu i terminach zwrotów, jak również:

Postulowano o wydłużenie terminu na zwrot podróżnym wpłat do 365 dni, jak również uruchomienie kredytów i pożyczek TFG na poczet zaliczek oraz przedłużenie abolicji ZUS dla branży turystycznej, oraz eventowej.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) – wykorzystaniu mechanizmu kredytu obrotowego/ leasingu z ARP. Rozszerzeniu programu na firmy z PKD turystycznym i przemysł spotkań (np. technika sceniczna). Uproszczenie procedur w ARP. Roczna karencja i 5-letni okres spłaty, nawet przy ponoszeniu kosztów kredytu, jako atrakcyjna alternatywa dla firm, które niemogących pozyskać innego finansowania na rynku.

DE minimis – zwiększenie pomocy de minimiss z banku Gospodarstwa Krajowego, zapewnieni „bankowalności” podmiotów z branży. Zwiększenie gwarancji do 90% bez umożliwienia starającym się firmom przejścia pozytywnie analizy ryzyka może nie rozwiązać problemu z płynnością. Rozwiązaniem może być fundusz gwarantujący brakujące 10%. Czynnikami oceny w takim funduszu mogą być wyniki na koniec 2019 lub wzrastający poziom przychodów dla firm uruchamiających swoją działalność operacyjną od maja 2020.

Zgłoszono problem dumpingowania cen przez dużych operatorów.

Postulowano o obniżenie podatku VAT na usługi konferencyjne, hotelowe, gastronomiczne, co zachęcałoby firmy do korzystania z usług pakietowanych. Zaproponowano wprowadzenie minimalnej kwoty np. 5000 PLN netto, aby beneficjentem rozwiązania nie stali się klienci indywidualni.

Wysunięto propozycję zaliczenie kosztów poniesionych na organizacje spotkań (także tych w procedurze VAT marża) do kosztów uzyskania przychodu. Będzie to element stymulujący popyt w sytuacji, gdy firmy mierzą się z obniżonymi wynikami.

Zaproponowano możliwość wykorzystania środków z funduszu socjalnego na organizacje spotkań pracowniczych.

Zwrócono uwagę na pożyczki płynnościowe – wydane dla wszystkich – brak pomocy sektorowej.

Zwrócono uwagę na ubezpieczenia – Gwarancja Organizatora Turystyki – cena x 2 i gwarantowane majątkiem osobistym, a nie firmowym jak było do tej pory. Postulowano o gwarancję państwa jako zabezpieczenie czy TFG.

W spotkaniu uczestniczyli:

Mikołaj J. Kruczyński- Koordynator Zespołu ds. Obsługi Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
Damian Lewczuk- Starszy specjalista w Wydziale Prawno-Legislacyjnym Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Sebastian Nasiłowski – Przewodniczący Zespołu, Polska Izba Turystyki
Bożena Szok- Hotele Historyczne Polska
Krzysztof Jędrasik, Niepokonani2012
Cezary Kasprowicz – Polska Izba Turystyki – Odział warszawski
Olga Krzemińska-Zasadzka SOIT/ POWER/ TUgether
Łukasz Klimczak – Klub Agencji Eventowych SAR
Piotr Laskowski – Krakowska Izba Turystyki
Katarzyna Gadomska – Łódzka Organizacja Turystyczna

SPIS PKD branż, które nadal nie mogą wykonywać swojej pracy:

79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE – Całe
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.11 Działalność agentów i pośredników turystycznych
79.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
79.12 Organizator turystyki

55 ZAKWATEROWANIE – całe
55.1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.10 hotele
55.20 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

USŁUGI POWIĄZANE
49.39 i 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
5229C firm spedycyjnych targowych56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
73.11 Działalność agencji reklamowych
82.309 i 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
90.02 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
93.21 Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.11 Działalność obiektów sportowych

Następne spotkanie Zespołu Roboczy ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego odbędzie się 29.07.2020r., o godzinie 11:00.