Marketing MIX Sharp jako pierwsza na świecie demonstruje skuteczność technologii Plasmacluster przeciwko SARS-COV-2

Sharp jako pierwsza na świecie demonstruje skuteczność technologii Plasmacluster przeciwko SARS-COV-2

63
0

Jako pierwsza na świecie[i], firma Sharp, opracowała urządzenie w którym na około 30 sekund[ii] wystawiono przenoszonego drogą powietrzną koronawirusa (SARS-CoV-2) na działanie jonów Plasmacluster i wykazano, że liczba cząsteczek wirusa zakaźnego została zredukowana o ponad 90%[iii]. Zostało to osiągnięte we współpracy z profesorem Jiro Yasudą z Narodowego Centrum Badawczego ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom Zakaźnym/Instytutu Medycyny Tropikalnej Uniwersytetu Nagasaki, profesorem Asuką Nanbo (członkiem zarządu Japońskiego Towarzystwa Wirusologicznego) tej samej instytucji, oraz profesorem Hironori Yoshiyamą z Wydziału Mikrobiologii Uniwersytetu Shimane (również członkiem zarządu Japońskiego Towarzystwa Wirusologicznego), a także we współpracy z Uniwersytetem Nagasaki, uznanym na świecie autorytetem w dziedzinie badań nad chorobami zakaźnymi.

W grudniu 2019 r. ogłoszono epidemię “choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19)” wywołanej nowym koronawirusem (SARS-CoV-2), a do sierpnia 2020 r. ponad 25 milionów osób na całym świecie[iv] zostało zakażonych SARS-CoV-2, z czego ponad 840 000 zmarło. Epidemia ta stanowi pilny i ważny problem dla społeczeństwa i wymaga podjęcia natychmiastowych środków zaradczych w wielu dziedzinach.

W 2004 roku firma Sharp zademonstrowała skuteczność technologii Plasmacluster, stosowanej w oczyszczaczach powietrza, przeciwko kociemu koronawirusowi (Feline CoV), należącemu do rodziny Coronaviridae[v]. W następnym roku, Sharp wykazał również skuteczność tejże technologii przeciwko pierwotnemu koronawirusowi SARS[vi] (SARS-CoV), który spowodował wybuch epidemii w latach 2002-2003 i jest genetycznie podobny do nowego koronawirusa (SARS-CoV-2). Aktualnie firma Sharp udowodniła swoją skuteczność przeciwko SARS-CoV-2 obecnemu w kroplach unoszących się w powietrzu.

Od 2000 roku firma Sharp wykorzystuje marketing akademicki[vii], aby demonstrować skuteczność technologii Plasmacluster, współpracując z niezależnymi organizacjami badawczymi na całym świecie. Do tej pory wiele tych organizacji udowodniło skuteczność kliniczną w hamowaniu aktywności szkodliwych substancji, w tym nowych wirusów grypy pandemicznej, bakterii odpornych na leki i alergenów roztoczy, a także w zmniejszaniu poziomu zapadalności na zapalenia oskrzeli[viii] u dzieci z astmą. Jednocześnie potwierdzone zostało również bezpieczeństwo jonów Plasmacluster[ix]. Firma Sharp będzie nadal wnosić wkład w życie społeczne, prowadząc szeroki zakres badań wykazujących skuteczność technologii Plasmacluster.

– Środki dezynfekujące, takie jak alkohol i detergenty (środki powierzchniowo czynne) są skuteczne w zmniejszaniu ryzyka występowania wirusa na materiałach, jednak w przypadku infekcji za pomocą aerozoli (mikrokropelek), istnieje niewiele skutecznych środków zaradczych, poza maskami. W tym przypadku wykazano skuteczną inaktywację SARS-CoV-2 w kroplach unoszących się w powietrzu za pomocą technologii Plasmacluster. Można by oczekiwać, że jest ona przydatna do zmniejszenia ryzyka infekcji w zaludnionych pomieszczeniach, w tym w biurach, domach, placówkach medycznych i pojazdach[x] – mówi dr Jiro Yasuda, profesor Krajowego Centrum Badań nad Zwalczaniem i Zapobieganiem Chorobom Zakaźnym, Uniwersytet w Nagasaki.

Więcej informacji o usłudze oczyszczania powietrza można znaleźć TUTAJ

 

[i]W technologii oczyszczania powietrza za pomocą emisji jonów (od 7 września 2020 r.; na podstawie badań firmy Sharp).

[ii]Obliczane przez podzielenie objętości przestrzeni badawczej przez wskaźnik odzysku przepływu, przy założeniu, że aerozol zawierający wirusa przechodzi przez przestrzeń ze stałą prędkością.

[iii]Ogłoszone 7 września 2020, źródło https://global.sharp/corporate/news/200907-a.html

[iv]Na podstawie danych z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa (stan na 31 sierpnia 2020 r.).

[v]Ogłoszone 27 lipca 2004 roku. https://global.sharp/pci/en/certified/

[vi]Poważny ostry zespół oddechowy związany z koronawirusem: The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group. bioRxiv doi 10.1101/2020.02.07.937862 (11 lutego 2020). https://global.sharp/pci/en/certified/

[vii]Metoda marketingowa promująca komercjalizację produktów w oparciu o weryfikację danych naukowych na temat skuteczności technologii we współpracy z wiodącymi akademickimi instytucjami badawczymi.

[viii]Ogłoszono 18 września 2014 roku

[ix]Badania przeprowadzone przez LSI Medience Corporation (toksyczność inhalacyjna, badania podrażnień/korozji oczu/skóry oraz teratogenności, a także dwupokoleniowe badanie toksyczności reprodukcyjnej) https://global.sharp/pci/en/certified/

[x]7 września 2020 https://global.sharp/corporate/news/200907-a.html