Event MIX Nowi Członkowie w SAR

Nowi Członkowie w SAR

0

Na początku 2021 roku Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR przyjęło w swoje szeregi nowe agencje. Członkami organizacji zostały trzy firmy: Ibento, Pomarańcza oraz Semahead.

– Dołączenie Pomarańczy do SAR to dla nas moment symboliczny, wieńczący etap transformacji organizacji do roli dostawcy kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych. Członkostwo jest szansą i motywuje do pogłębienia integracji z branżą dzięki możliwości aktywnego udziału w jej życiu. Jest także – i przyznajemy to bez obaw – nobilitacją i wyróżnieniem, potwierdzającym naszą rzeczywistą obecność na firmamencie polskich agencjipodsumowuje Michał Michalik, Creative Director, CEO, Pomarańcza.

– Bliska jest nam chęć szerzenia wiedzy i wzmacniania świadomości dziedziny performance marketingu, jako niezbędnego elementu aktywności marek w internecie. W obecnym czasie ten obszar działalności stał się szczególne ważny dla marek, które coraz częściej decydują się na obecność na rynku e-commerce. Dostrzegamy również duże pole do synergii pomiędzy podmiotami specjalizującymi się w komunikacji marketingowej a agencją performance, którą jest Semahead. Członkostwo w SAR pozwoli nam zrealizować te dwa cele, jak również zrewidować zaciemnione obszary, jakie występują na styku komunikacji, estetyki i budowania porywającej narracji z surowym, mierzalnym i zorientowanym na efektywność performancemówi Edyta Frąckowiak, Chief Operating Officer, Vice-President of the Board, Semahead.

Ibento działa na rynku spotkań i wydarzeń, z racji czego dołączyło do struktury Klubu Agencji Eventowych SAR, liczącego 11 członków.

– Zdecydowaliśmy się na dołączenie do Klubu Agencji Eventowych w trudnym i niepewnym okresie dla branży. Ale to właśnie ten czas pokaże, jaką siłę i jak duże znaczenie ma ona dla gospodarki. Wierzymy, że wymiana doświadczeń, tworzenie dobrych praktyk oraz możliwość komunikacji pomiędzy agencjami jest nam wszystkim potrzebna bardziej niż zwykle. Członkami KAE i SAR są profesjonalne agencje z potężnym doświadczeniem, znajomością rynku spotkań i potrzeb klientów, dlatego jestem dobrej myśli i wiem, że razem możemy osiągnąć więcejdodaje Artur Półgrabia Prezes Zarządu, Ibento Sp. z o.o.

Rok 2020 skomplikował sytuację wielu podmiotów branży komunikacji marketingowej, a tym samym Członków SAR. Wynikiem tego było opuszczenie organizacji przez kilka firm. Pojawili się także nowi Członkowie, dla których poczucie wspólnoty, silnego głosu oraz wsparcia stały się pilnymi potrzebami. W obecnej chwili Stowarzyszenie liczy 124 podmioty.

 

AS