Marketing MIX Oświadczenie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Oświadczenie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

0
  • Zdecydowanie sprzeciwiamy się używaniu epidemii jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo dotkliwego obciążenia uczestników rynku reklamowego.
  • Wprowadzenie dodatkowych opłat od przychodów reklamowych będzie skutkować osłabieniem, a często wręcz likwidacją części mediów działających w ramach wolnego rynku.
  • Dodatkowe obciążenia i tak już osłabionego przez pandemię rynku reklamowego uderzą przede wszystkim w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy wydał oświadczenie w sprawie rządowego projektu dotyczącego nowej opłaty od przychodów reklamowych.
Pełna treść oświadczenia:

„Nieetyczny, różnicujący, szkodliwy społecznie i gospodarczo”

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy z dużym niepokojem przyjmuje założenia projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się używaniu epidemii jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo dotkliwego obciążenia uczestników rynku reklamowego, który tylko pogłębi kryzysową sytuację, w jakiej znaleźli się polscy przedsiębiorcy, a w szczególności nadawcy, reklamodawcy, a także agencje i domy mediowe.

Zdaniem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy wprowadzenie dodatkowych opłat od przychodów reklamowych będzie skutkować osłabieniem, a często wręcz likwidacją części mediów działających w ramach wolnego rynku. Jest to również cios wymierzony w pluralizm mediów, zagrażający ich wolności i swobodzie działania.

W ocenie Rady Reklamy projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe obciążenia finansowe naliczane od przychodów z reklam jest szkodliwy gospodarczo oraz społecznie. Dodatkowe obciążenia i tak już osłabionego przez pandemię rynku reklamowego uderzą przede wszystkim w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media. Odbiją się też negatywnie na rynku pracy, w szczególności w odniesieniu do młodych ludzi i mniejszych przedsiębiorców.

Wątpliwości budzi również fakt przedstawienia propozycji krajowej, podczas gdy na forum Unii Europejskiej czy OECD procedowane są obecnie propozycje dotyczące opodatkowania gospodarki cyfrowej.

Nie widzimy również uzasadnienia dla wprowadzania osobnej kategorii produktów kwalifikowanych. Oceniamy to jako działania dyskryminujące niektóre branże na rynku.

Zwracamy uwagę na fakt, że jest to kolejny wprowadzany na przestrzeni kilku miesięcy podatek w okresie pandemii i spowolnienia gospodarczego.

Zwracamy się z apelem do Ministerstwa Finansów, jako autora nowego, dodatkowego obciążenia mediów działających na polskim rynku, o wycofanie tego projektu.

Piotr Kwiecień

Dyrektor Generalny

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

 

AS