Marketing MIX Wyzwania i szanse cyfrowej transformacji | Marcin Andrzejewski, Capgemini

Wyzwania i szanse cyfrowej transformacji | Marcin Andrzejewski, Capgemini

0

Blisko dwie trzecie organizacji posiada obecnie zdolności cyfrowe (60 proc.) i przywódcze (62 proc.) wymagane do skutecznego wdrożenia transformacji cyfrowej – co stanowi wzrost z 36 proc. w obu obszarach w ciągu zaledwie dwóch lat. Wszystkie sektory poczyniły postępy w zakresie zdolności do transformacji cyfrowej, liderami transformacji okazały się handel detaliczny (73 proc.) i telekomunikacja (71 proc.), a katalizatorem działań był Covid-19. To wnioski płynące z nowego raportu Digital Mastery 2020 przygotowanego przez Instytut Badawczy, prowadzony ramach działalności firmy Capgemini.

Aby zrozumieć, jak organizacje rozwijały swoje możliwości cyfrowe w ciągu ostatnich dwóch lat, w Capgemini przeanalizowano średnie oceny w czterech kategoriach: talenty i organizacja, operacje, innowacje w modelu biznesowym oraz doświadczenia klientów (CX). Badanie wykonane w 2020 roku, w porównaniu z takimi samymi badaniami z 2018 roku, wykazało, że podczas gdy wszystkie organizacje radzą sobie lepiej na drodze transformacji cyfrowej w 2020 roku, liderzy cyfrowi – organizacje o wysokim poziomie mistrzostwa w zakresie zdolności cyfrowych i przywódczych – zwiększają różnicę w stosunku do swoich konkurentów.

Covid-19 był silnym czynnikiem przyspieszającym pilną potrzebę zmian, organizacje stały się bardziej entuzjastyczne i optymistycznie nastawione do swoich możliwości. Równocześnie od 2018 r. poświęcono też czas na analizę wyzwań, które stoją na drodze
do sukcesu, zwiększając inwestycje w transformację cyfrową i adopcję nowych technologii oraz kładąc ponowny nacisk na talenty i kulturę organizacyjną.

Stwierdzono, że duże organizacje, o przychodach 10 miliardów dolarów lub większych, mają przewagę zarówno w zakresie możliwości cyfrowych, jak i przywódczych. Około 68 proc. tych organizacji twierdzi, że posiada wymagane zdolności cyfrowe, w porównaniu z 55 proc. organizacji o przychodach poniżej 10 miliardów dolarów. Jeśli chodzi o zdolności przywódcze, różnica jest podobna: 57 proc. mniejszych organizacji twierdzi, że posiada wymagane zdolności przywódcze, co jest wynikiem nieznacznie niższym od ogólnej średniej wynoszącej 62 proc. i 70 proc. obserwowanych wśród dużych organizacji.

Organizacje, które uważają, że posiadają potrzebne możliwości cyfrowe. Podział według sektorów, 2018 versus 2020. Źródło: Capgemini Research Institute, Digital Mastery Survey, kwiecień-maj 2018, N=1 338 respondentów, 757 organizacji; Digital Maturity Survey, maj-czerwiec 2020, N=1,000 respondentów.

Z perspektywy sektorowej, w ciągu ostatnich dwóch lat w każdej branży nastąpił postęp zarówno w zakresie możliwości cyfrowych, jak i przywódczych. Handel detaliczny wyprzedza obecnie wszystkie inne sektory – 73 proc. organizacji detalicznych twierdzi, że posiada możliwości cyfrowe niezbędne do przeprowadzenia transformacji, w porównaniu z 37 proc. dwa lata temu. Po handlu detalicznym, na drugim miejscu plasuje się sektor telekomunikacyjny, w którym 71 proc. organizacji twierdzi, że posiada wymagane zdolności cyfrowe. Operatorzy telekomunikacyjni zmieniają ofertę dla konsumentów poprzez tworzenie w pełni cyfrowych doświadczeń. Sektor motoryzacyjny prowadzi pod względem wzrostu możliwości cyfryzacji, zwiększając swoje zdolności cyfrowe do 69 proc. z 32 proc. w 2018 r.

Inicjatywy dotyczące talentów i kultury organizacyjnej mają pierwszeństwo

Badania z 2018 r. wykazały, że wymiar ludzki stanowił istotną barierę dla transformacji cyfrowej, ponieważ organizacjom często nie udawało się wprowadzić pracowników w podróż związaną ze zmianami. Jednak obecnie coraz więcej organizacji angażuje pracowników w swoje inicjatywy cyfrowe: 63 proc. w 2020 roku, w porównaniu z 36 proc. w 2018 roku. Pomimo tego postępu, jeśli chodzi o budowanie nowych umiejętności, Capgemini odkryło, że mniej niż połowa organizacji (48 proc.) inwestuje w budowanie umiejętności miękkich, takich jak inteligencja emocjonalna, zdolność adaptacji i współpracy. Badania Capgemini wykazały również, że kultura organizacyjna jest główną barierą dla udanej transformacji cyfrowej, a niektóre organizacje nie posiadają kultury, w której ceni się nowe pomysły i eksperymenty.

Organizacje, które uważają, że dysponują potencjałem cyfrowym – 2018 versus 2020 Źródło: Capgemini Research Institute, Digital Mastery Survey, kwiecień-maj 2018, N=1 338 respondentów, 757 organizacji; Digital Maturity Survey, maj-czerwiec 2020, N=1,000 respondentów.

Inwestycje w zrównoważony rozwój mają dziś kluczowe znaczenie dla transformacji cyfrowej

W raporcie podkreślono, że choć organizacje muszą zwracać uwagę na takie czynniki jak doświadczenie klienta, operacje i technologie biznesowe, powinny również kłaść nacisk na zrównoważony rozwój i szerszą perspektywę i cele, które stały się ważne zarówno dla klientów, jak i pracowników. Konsumenci są coraz bardziej zaniepokojeni wpływem na środowisko i zmiany klimatyczne, a także chcą coś zmienić swoimi działaniami – 78 proc. konsumentów zgadza się, że firmy mają do odegrania większą rolę w społeczeństwie, wykraczającą poza ich własny interes. Najnowsze badania Capgemini wykazały, że obecnie tylko 45 proc. organizacji przyspiesza wdrożenie inwestycji, projektów i zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Odsetek organizacji w 2020 r. inwestujących w nowe technologie w celu zwalczania wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i zmianą klimatu. Podział według sektorów. Źródło: Capgemini Research Institute, Digital Maturity Survey, maj-czerwiec 2020, N=1 000 respondentów.

Aby jeszcze bardziej przyspieszyć proces transformacji cyfrowej, twórcy badania zalecają, aby organizacje na nowo przemyślały doświadczenia pracowników, prezentując elastyczną postawę i zapewniając, że umowy pracowników są dostosowane do ery cyfrowej. Ponadto, powinny one budować swój model w oparciu o solidne dane i możliwości nowoczesnych platform, skalować nowe modele biznesowe i modele zaangażowania oraz osadzić cel i zrównoważony rozwój jako podstawowy element działalności, czyniąc je częścią kultury organizacyjnej.

Utrzymujące się szybkie tempo innowacji technologicznych i zmian modeli biznesowych w ciągu ostatnich dwóch lat, z Covid-19 wymuszającym na wielu firmach redefinicję modelu działania, napędzało postęp – zmiana, jaka dokonała się w budowaniu niezbędnych możliwości cyfrowych w ciągu zaledwie dwóch lat jest niezwykle duża. Postępy organizacji widoczne są w bardzo wielu różnych obszarach – jak doświadczenie klienta, operacje, biznes czy technologia. Wiele z nich wciąż jednak stoi przed wyzwaniem włączenia zrównoważonego rozwoju do swoich strategii transformacji. Poprzez zdefiniowanie na nowo doświadczenia pracowników i modeli pracy, osadzenie cyfryzacji w modelu operacyjnym pomoże organizacjom przekształcić się w przedsiębiorstwa zasilane danymi, które osiągną dojrzałość cyfrową i wykażą odporność na wstrząsy rynkowe w przyszłości.

Pobierz pełen raport i dowiedz się więcej

Metodologia badania

W maju i czerwcu 2020 roku Instytut Badawczy Capgemini przeprowadził ankietę wśród 1000 członków kadry kierowniczej z organizacji o przychodach co najmniej 1 miliarda dolarów we wszystkich sektorach, aby zbadać ich poglądy na temat dojrzałości cyfrowej ich organizacji i zdolności przywódczych wymaganych do transformacji cyfrowej. Dwadzieścia procent organizacji zgłosiło przychody przekraczające 20 miliardów dolarów w roku obrotowym 2019. Charakterystyka populacji badanej w 2020 roku jest w dużej mierze spójna z próbą z 2018 roku.

Marcin Andrzejewski – Od ponad 20 lat zdobywał doświadczenie w branży IT w międzynarodowym środowisku biznesowym w takich firmach, jak Lingaro, Hewlett-Pakard/DXC czy Deloitte. Obecnie kierownik zespołu Capgemini Invent Polska, odpowiadający za rozwój w obszarze cyfrowej transformacji, zarządzania danymi oraz konsultingu biznesowego.

Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu OOH magazine. Do pobrania TUTAJ.