Logo

Marketing MIX

Pierwsze sektorowe warsztaty BIZ-EDU

W II połowie 2021 roku Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej przeprowadzi cykl 10 warsztatów, łączących przedstawicieli świata akademickiego z biznesem sektora komunikacji marketingowej. Będzie to pierwszy tego typu projekt w sektorze. Wymiana opinii i doświadczeń pomiędzy stronami ma przyczynić się do lepszego przygotowania studentów do realiów pracy w branży. Celem spotkań będzie identyfikacja obszarów, w których uczelnie mogą pomóc rozwijać się biznesowi a biznes – uczelniom. Warsztaty będzie prowadził Adam Polasz – facylitator, trener, wykładowca i badacz.

Cykl warsztatów został zaplanowany tak, aby umożliwić udział jak największej liczby kluczowych przedstawicieli branży oraz świata nauki. Chętni do udziału mogą wybrać jeden z 10 terminów spotkań o zbliżonym formacie, w czasie których będą mieli możliwość wymiany opinii oraz wypracowania optymalnych sposobów współpracy obu środowisk.

Głównym celem projektu jest stworzenie systemowych rozwiązań, które umożliwią przyszłym praktykom sektora szybszy start na rynku pracy. Warsztaty to również niezwykle potrzebny networking, niosący obu stronom wzajemną inspirację oraz pozwalający na identyfikację obszarów wymagających usprawnienia na linii współpracy.

W trakcie spotkań przybliżone zostaną też wyniki badania biznes-nauka przeprowadzonego przez Radę Sektorową, które będą podwaliną do dyskusji i wniosków podczas warsztatów.

Spotkania poprowadzi Adam Polasz – facylitator, trener, wykładowca i badacz – posiadający kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w marketingu, zarówno po stronie klienta jak i agencji. Od 10 lat jest także wykładowcą akademickim (kierunku: reklama, komunikacja marketingowa, data driven digital marketing, socjologia i inne) na uczelniach prywatnych i państwowych (Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera w Krakowie). Jako trener i badacz, szkoli głównie z zakresu wykorzystania badań rynku w marketingu (szkolenia PTBRiO oraz Szkoła Consumer Intelligence) oraz realizuje kilkadziesiąt badań jakościowych rocznie. Współautor książki „Badanie rynku”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Wydarzenia są bezpłatne. Zapisu można dokonać TUTAJ.