Marketing MIX Zarząd Dróg Miejskich w stolicy usunął 630 nielegalnych reklam zewnętrznych

Zarząd Dróg Miejskich w stolicy usunął 630 nielegalnych reklam zewnętrznych

0

W ostatnim miesiącu ubiegłego roku służby ZDM na 137 ulicach Warszawy skontrolowały 1145 nośników i usunęły 77, które znajdowały się w pasie drogowym bez zezwolenia. W całym 2021 r. zlikwidowano 630 nieprzepisowych banerów, billboardów czy tablic.

Nielegalne reklamy to zmora naszych dróg. Nie tylko wpływają negatywnie na estetykę przestrzeni publicznej, ale mogą też obniżać poziom bezpieczeństwa. Zdarza się, że nośniki ograniczają widoczność kierowcom i utrudniają przejście pieszym. Irytujące mogą być zwłaszcza ustawione na chodnikach tzw. potykacze, które ograniczają przestrzeń przechodniom.

Wykorzystywanie pasa drogowego jest stale kontrolowane przez ZDM pod kątem działalności niezwiązanej z funkcją drogi. Pracownicy zwracają uwagę, czy znajdujące się tam obiekty, w tym reklamy, są umiejscowione tak, że nie utrudniają poruszania się. Sprawdzane są także zezwolenia.

KONTROLE, POSTĘPOWANIA I DECYZJE

W grudniu 2021 r. przeprowadzono 1145 kontroli pod kątem umieszczania reklam na 137 ulicach podlegających warszawskiemu oddziałowi ZDM. W wyniku tych działań usuniętych zostało 77 nielegalnych nośników reklamowych, umieszczonych w pasie drogowym bez zgody zarządcy drogi.

Wszczęto też 89 postępowań administracyjnych, zmierzających do ukarania właścicieli nielegalnych nośników oraz wydano 49 decyzji administracyjnych nakładających kary.

Bilans za cały 2021 r. przedstawia się następująco:

  • 13 540 przeprowadzonych kontroli pod kątem umieszczania reklam,
  • 630 usuniętych nielegalnych reklam,
  • 1396 wszczętych postępowań administracyjnych, zmierzających do ukarania właścicieli nielegalnych nośników,
  • 910 wydanych decyzji administracyjnych nakładających kary.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi to dziesięciokrotność opłaty za okres, w którym reklama była wyeksponowana. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod nośnik są różne i zależą m.in. od wielkości reklamy, czasu jej umieszczenia i kategorii drogi. Przykładowo pas drogowy drogi powiatowej był zajęty przez 30 dni przez reklamę z przewijaną powierzchnią reklamową typu „scroll” o powierzchni 5 m kw., a stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosiła 3,10 zł. Mnożąc te wartości, kwota kary wyniosła 4650 zł.

POMOCNI MIESZKAŃCY

Podane rezultaty są wynikiem nie tylko całodobowej kontroli pracowników w ramach bieżących obowiązków. Pomocni są również mieszkańcy, którzy informują o nielegalnych obiektach. Najprostszym i zarazem najskuteczniejszym sposobem jest interwencja w Miejskim Centrum Kontaktu pod numerem 19 115.

Nielegalne nośniki, które zostały usunięte, trafiają do magazynu ZDM. Tam czekają na właściciela, do którego kierowana jest prośba o odbiór. Naliczane są także koszty usunięcia, transportu i przechowywania, które właściciel musi pokryć. Nośniki nieodebrane od ZDM-u lub takie, których właściciela nie udało się ustalić, są sukcesywnie utylizowane.