Marketing MIX Czteryczwarte ze stałą obsługą identyfikacji wizualnej dla PZU

Czteryczwarte ze stałą obsługą identyfikacji wizualnej dla PZU

0

Agencja Czteryczwarte wygrała przetarg na stałą obsługę PZU w zakresie identyfikacji wizualnejpo raz kolejny potwierdzając swoje kompetencje w tej dziedzinie.

Przedmiotem umowy jest szeroko pojęty branding: firma będzie odpowiedzialna za wszystkie projekty z tego obszaru. Czteryczwarte zajmie się między innymi tworzeniem elementów systemu identyfikacji, przygotowaniem ksiąg marki oraz wzorów materiałów dla różnych kanałów i nośników komunikacji.

Agencja posiada bogate, wielopłaszczyznowe doświadczenie w brand consultingu, dlatego zakres działań obejmie także analizy rynku i prace strategiczne dla całej Grupy PZU (marki głównej i wybranych marek należących do Grupy).

Oprócz przygotowania znaków marek i systemów identyfikacji, zadaniem Czteryczwarte będzie również wizualizacja oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego dla placówek PZU oraz opiniowanie i weryfikacja graficzna projektów przygotowanych przez inne podmioty.

W trakcie przetargu doceniono m.in. kreatywność zespołu i szereg kluczowych kompetencji, w tym umiejętność poruszania się po rozbudowanych systemach identyfikacji. Jako zwycięska agencja, Czteryczwarte może pochwalić się teraz kolejną dużą marką obsługiwaną w ramach stałej współpracy brandingowej.

– PZU to kolejny duży klient agencji, który docenił nasze strategiczno-projektowe podejście i umiejętność realizacji szeroko pojętych działań brandingowych. W przetargu kluczowe okazały się kompetencje agencji w zakresie prowadzenia kompleksowych procesów z obszaru identyfikacji wizualnej, a także znajomość trendów i umiejętność obserwowania szybko zmieniającej się rzeczywistości, ze szczególnym uwzględnieniem digitalu. Bardzo cieszymy się na okoliczność stałej współpracy i dziękujemy za powierzone nam zaufanie – komentuje Katarzyna Wysocka – Partner.