Marketing MIX Ministerstwo Finansów zapowiada preferencje podatkowe za pomoc Ukrainie

Ministerstwo Finansów zapowiada preferencje podatkowe za pomoc Ukrainie

0
WPP

Resort finansów zapowiada nowelizację przepisów dotyczących odliczeń podatkowych od darowizn na rzecz Ukrainy. Do obowiązujących już dziś preferencji dla darowizn przekazywanych za pośrednictwem organizacji pozarządowych, czy honorowych dawców krwi wkrótce dojdą nowe. O zwolnienie z opodatkowania apelował do ministerstwa biznes, m.in. poprzez organizację Business Centre Club. 

Jak informuje Ministerstwo Finansów, osoby poszkodowane w wyniku zbrojnej agresji na Ukrainę, które przybywają z terytorium tego kraju do Polski, otrzymują wsparcie materialne od wielu podmiotów.

– Pomoc niesiona jest zarówno przez wolontariuszy będących osobami fizycznymi, jak i przez fundacje, stowarzyszenia, OPP i inne organizacje społeczne, a także przez osoby prawne. Dla tych, którzy pomagają i chcą pomagać przewidzieliśmy ułatwienia podatkowe. Obok istniejących już preferencji dla darczyńców wprowadzamy też ulgi dla obdarowanych obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Polski z Ukrainy, co pozwoli im w pełni skorzystać z ofiarności Polaków. Pracujemy też nad kolejnymi rozwiązaniami podatkowymi – mówi wiceminister finansów Artur Soboń.

Dotychczasowe ulgi: NGO i krwiodawstwo 

Obowiązujące już dziś przepisy pozwalają na odliczenie od podatku określonych darowizn przekazywanych zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej. Dotyczy to m.in. darowizn przekazywanych na działalność pożytku publicznego. Taką działalność prowadzą organizacje pozarządowe (NGO), którymi są zarówno Organizacje Pożytku Publicznego (OPP), jak i niemające takiego statusu fundacje i stowarzyszenia. Preferencja podatkowa dotyczy darowizn przekazywanych na rzecz takich organizacji działających na terenie UE i EOG.

Przekazaną im wartość darowizny odlicza się od podstawy opodatkowania, którą jest kwota dochodu. W przypadku osób fizycznych (PIT) odliczenie może wynieść maksymalnie do 6 proc. dochodu, a w przypadku firm (CIT) – do 10 proc. dochodu. Z tych preferencji mogą korzystać wszyscy, którzy pomagają, również osoby i firmy, które pomagają Ukrainie.

Dodatkowo odliczeniu od dochodu podlegają również już dzisiaj darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi. Taka darowizna również odliczana jest od dochodu i pozwala na odliczenie ekwiwalentu, który przysługiwałby dawcy z tytułu przekazania krwi lub osocza. Ulga dla krwi i osocza jest jedną z ulg z tytułu darowizn, zatem limity kwotowe rozpatruje się w jej przypadku łącznie z darowizną na rzecz pożytku publicznego. Tym samym łączny limit wszystkich tych darowizn (ich suma) w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% dochodu podatnika.

Koszty dla firm

Jak dodaje wiceminister Soboń, trwają prace nad rozwiązaniami umożliwiającym zaliczenie do kosztów podatkowych – zarówno w PIT i CIT – wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i praw będących przedmiotem darowizny w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy przekazywane:

  • organizacjom pozarządowym (również z Ukrainy),
  • jednostkom samorządu terytorialnego,
  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  • podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

Mieszkanie za darmo bez PIT

– Nowe przepisy zwolnią z PIT wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju (pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne). Ustawa nie będzie tych świadczeń szczegółowo wymieniać ze względu na ich dużą różnorodność, uzależnioną od sytuacji w jakiej znalazł się uchodźca. Taką nieopodatkowaną pomocą może być np. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności, sfinansowanie leczenia, czy też opłacenie nauki i kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych – tłumaczy wiceminister Soboń.

Biznes apeluje o pomoc

Zarząd BCC już 28 lutego wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego (który jednocześnie wykonuje obowiązki ministra finansów), z propozycją, aby konkretna pomoc przedsiębiorców dla uchodźców była zwolniona od opodatkowania. BCC domaga się również uproszczenia procedur związanych z przyznawaniem tytułów pobytowych dla obywateli Ukrainy.

BCC proponuje, aby polski rząd jasno zadeklarował i przyjął regulacje umożliwiające, aby żadne obowiązki podatkowe czy sankcje nie były nakładane na przedsiębiorców, którzy organizują zakwaterowanie dla rodzin, czy wszelkiego rodzaju zbiórki pomocowe w zakładach pracy.

Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Finansów, Business Centre Club