Marketing MIX Skuteczny menedżer – efektywny lider | Piotr Tytoń

Skuteczny menedżer – efektywny lider | Piotr Tytoń

0
menedżer

Jak wynika z globalnego badania Workforce 2020 przeprowadzonego na zlecenie Oxford Economics  i SAP – większość pracowników nie uważa swoich menedżerów za skutecznych liderów (WorkForce 2020, przeprowadzonym przez Oxford Economics na zlecenie SAP, wzięło udział ponad 2,7 tys. menadżerów oraz przeszło 2,7 tys. pracowników niższego szczebla z 27 krajów, w tym także z Polski). Co zrobić, by menedżer stał się prawdziwym liderem? Jak powinien się zachowywać, co robić, jakie kompetencje posiadać? 

Menedżer w firmie niejedno ma „imię”, wszystko zależy od struktury oraz kultury organizacyjnej firmy i zakresu obowiązków jakie posiada. Nasz menedżer jest kierownikiem, naczelnikiem, dyrektorem – w zależności od tego, w jakim obszarze pracuje i jaki ma zakres obowiązków, takie powinien mieć (główne) kompetencje.

W sztuce zarządzania na poziomie operacyjnym skupiamy się na czterech kompetencjach: planowaniu, organizowaniu, kierowaniu i kontrolowaniu. Kompetencje te jednak (jak już wspomniałem wcześniej) w różnych obszarach rozkładają się inaczej, podyktowane chociażby specyfiką zadań realizowanych w tych działach/obszarach (np. marketing, sprzedaż, produkcja, zasoby ludzkie, obsługa klienta). Musimy pamiętać też o wymaganiach, które są stawiane menedżerom na różnych szczeblach w firmie. Również one często inicjują u menedżera potrzebę posiadania odpowiednich kompetencji lub ich rozwój.

Wysokie kompetencje są niezbędne nie tylko do organizowania działań pracowników, lecz także w procesie doboru narzędzi motywacyjnych, rozwiązywania konfliktów, angażowania ludzi do pracy zespołowej i inicjowania przepływu sprawnej komunikacji w firmie. Skuteczne zarządzanie ludźmi (bezpośrednimi podwładnymi) wpływa na działalność całej firmy, ponieważ optymalne delegowanie pracy i jej dobre wyniki decydują o sukcesie działania nie tylko  jednego działu, lecz także całości firmy. Dlatego menedżer musi być nastawiony na ciągły rozwój, zdobywanie nowych oraz rozszerzanie posiadanych już kompetencji. Musi podążać za zmianami, które planowo lub nie, dotykają działalność firmy. Żyjemy w świecie VUCA, a więc skuteczny menedżer musi być dobrym obserwatorem, musi umieć szybko reagować na zmiany, powinien posiadać zdolność i chęć do szybkiego rozwoju i adaptowania kolejnych umiejętności.

A co z tym liderem?

Menedżer jest osobą odpowiedzialną za realizację działań podległych mu osób czy jednostek organizacyjnych. Jego celem jest zwiększenie efektywności pracy przez stosowanie odpowiednich sposobów zarządzania. Menedżer kładzie nacisk na sposób realizacji zdania, stara się skłonić członków zespołu, aby osiągali lepsze wyniki. Liderzy koncentrują się na znaczeniu, jakie określone działanie i zadania mają dla ludzi. Szukają z nimi porozumienia, odkrywają ich talenty oraz pokłady energii kierując się ich rozwojem, a zarazem rozwojem firmy.

Patrząc na zmienność świata, w którym przyszło funkcjonować dzisiejszym firmom, a tym samym menedżerom, dobrze byłoby, aby swoje kompetencje menedżerskie połączyli z cechami liderskimi/przywódczymi (patrz. „Pięć poziomów przywództwa”, John C. Maxwell):

  • poziom I ludzie podążają za Tobą ponieważ muszą,
  • poziom II ludzie podążają za Tobą ponieważ chcą,
  • poziom III ludzie podążają za Toba z powodu tego, co zrobiłeś dla organizacji,
  • poziom IV ludzie podążają za Tobą z powodu tego, co dla nich zrobiłeś,
  • poziom V ludzie podążają za Tobą z powodu tego, kim jesteś i co sobą reprezentujesz.

Kolejną rzeczą, na którą powinni zwrócić uwagę, to zrozumienie dlaczego tak a nie inaczej, zachowują się ludzie w ich zespołach. Tu z pomocą przychodzi wiedza na temat typów osobowości. Skuteczny menedżer (efektywny lider) powinien znać swój, ale i też swoich ludzi, typ osobowości, by między innymi wiedzieć, jak się z nimi komunikować, jak do nich dotrzeć, komu i jak delegować zadania. W tym miejscu chciałbym również zwrócić uwagę na umiejętności dostosowania swojego stylu kierowania do fazy rozwoju pracownika (członka zespołu), a więc wchodzimy w obszar przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda.

Podsumowując, skuteczny menedżer – efektywny lider to hybryda w ludzkiej postaci, niezbędne połączenie, by firma się rozwijała, ale i też przetrwała w burzliwym czasie. To ktoś, kto powinien charakteryzować się: pewnością siebie, ambicją, orientacją na osiągnięcie celu, konsekwencją i determinacją, odwagą, tolerancją na stres, elastycznością, wysoko rozwiniętą inteligencją emocjonalną, dobrą komunikacją, zdolnością i gotowością do ciągłego rozwoju. To ktoś, kto jest z ludźmi i dla ludzi, zna ich mocne i słabe strony (możliwości i słabości), ich potrzeby i oczekiwania, umie dotrzeć do każdego bez użycia manipulacji, wykorzystuje ich potencjał na rzecz realizacji celów, a zarazem rozwoju ich samych. Efektywny lider towarzyszy im w ich drodze do sukcesu.

Piotr Tytoń – dyplomowany Trener biznesu i rozwoju osobistego, Coach ACC ICF, Certyfikowany HR Business Partner DiSC Trainer & Facilitator. 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych (menedżer, dyrektor zarządzający) oraz jako HR Business Partner odpowiedzialny między innymi za rekrutację, budowanie zespołów, realizacje celów biznesowych firmy, rozwój pracowników, kontrole i nadzór działów produkcyjnych i handlowych. Od kilku lat zajmuje się wsparciem firm w zakresie poprawy efektywności osobistej liderów (kadry średniego i wysokiego szczebla) oraz członków zespołów poprzez konsultacje, sesje coachingowe, mentoring, testy osobowościowe DISC, warsztaty i szkolenia.