Event MIX Jaka przyszłość czeka branżę targową? Raport Grupy MTP i infuture.institute

Jaka przyszłość czeka branżę targową? Raport Grupy MTP i infuture.institute

0

Grupa MTP i infuture.institute, którego założycielką i CEO jest Natalia Hatalska prezentują raport „Przyszłość branży targowej”. To kompendium wiedzy, w którym na podstawie danych zastanych, wywiadów z ekspertami i warsztatów jakościowych zdiagnozowane zostały czynniki, które mają lub będą miały wpływ na zmiany zachodzące w branży targowej.

A w ostatnim czasie było ich naprawdę wiele. Pandemia COVID-19, wojna, kryzys gospodarczy, transformacja cyfrowa, deglobalizacja, transformacja klimatyczna i zmiany demograficzne. Jaka będzie jej przyszłość; jakie wyzwania ją czekają i jakie wymagania stawiają przed nią zmiany demograficzne?

Próby odpowiedzi na powyższe pytania szukają właśnie twórcy raportu. Jego hasłem przewodnim jest „rezyliencja”, czyli umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków niezależnie od ich skali i siły. To zdolność do szybkiego odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił; odporność; umiejętność szybkiego odbicia się. To umiejętność, która w otaczającym nas świecie jest niezbędna, nie tylko w przemyśle spotkań, ale w biznesie w ogóle.

Raport to obraz stanu obecnego i scenariusze przyszłości, które pozwalają lepiej zrozumieć, jak branża MICE może funkcjonować w nowej rzeczywistości i czego od niej oczekuje zmieniające się społeczeństwo. Premiera raportu ma miejsce podczas Europejskiej Konferencji UFI, czyli spotkania liderów Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, które po raz pierwszy w historii odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i Poznań Congress Center. Czas publikacji raportu jest też wyjątkowy dla Grupy MTP, zbiega się bowiem w czasie z podsumowaniem obchodów 100-lecia powstania targów w Poznaniu.

– Przez lata jej wpływ branży spotkań na gospodarkę był ogromny: tworzyła ona przestrzeń do przenikania
się innych branż, ogłaszania światowych premier i kreowania gospodarczych trendów. Dziś wyzwania współczesności wymagają od nas refleksji na temat wpływu zmian rynkowych na kształt i rolę targów. Targów, które dla wielu branż niezmiennie są oknem na świat
i często pierwszym krokiem w budowaniu relacji
międzyludzkich i handlowych, zarówno w środowisku
lokalnym, jak i międzynarodowym. Cyfryzacja gospodarki, społeczne skutki pandemii
COVID-19 czy potrzeba dywersyfikacji usług to tylko niektóre z elementów zmieniających
funkcjonowanie branży spotkań. Te i inne czynniki każą nam się zastanowić nad tym,
w jaki sposób targi, które są narzędziem do budowania przyszłości dla wielu firm, powinny decydować o własnym rozwoju i przyszłości – mówi Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP.

– Dziś, stojąc w obliczu postępującej transformacji technologicznej, zmian klimatu, napięć społecznych, zmian demograficznych i kryzysu gospodarczego, targi próbują określić się na nowo. Zdaję sobie sprawę, że niekoniecznie jest to łatwe zadanie. A jednocześnie jestem przekonana,
że targom uda się napisać kolejny ciekawy rozdział w swojej historii – choć z pewnością będzie on wyglądał inaczej niż to, do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Raport, który trzymają Państwo w rękach, pozwala w pewnym sensie zobaczyć, jak ta przyszłość może wyglądać. Liczę więc, że materiał ten będzie dla Państwa wsparciem w pracy strategicznej i źródłem wielu inspiracji – dodaje Natalia Hatalska, CEO, Founder, infuture.institute.

Raport podzielony jest na dwa główne segmenty – DZIŚ oraz JUTRO. W pierwszym – dotyczącym sytuacji obecnej omawiane są wyzwania, przed którymi dziś stoi branża targowa, czynniki zmian (eksperci wskazują ich 5: technologiczne, społeczne, środowiskowe, ekonomiczne oraz polityczne), potrzeby zaspokajane dzięki udziałowi w targach, funkcje targów (nie tylko biznesowe), i w końcu – nowy wskaźnik efektywności targów.

Druga część mówi o tym, co dalej. JUTRO opisuje cztery scenariusze przyszłości, które
pozwalają lepiej zrozumieć, jak można funkcjonować w danej rzeczywistości. Jak podaje raport, dzięki nim „można zidentyfikować ewentualne szanse i zagrożenia oraz odpowiedzieć na pytania, co trzeba zrobić, jakie kroki podjąć, jakie technologie wdrożyć. Mówiąc inaczej – jak przygotować się na ewentualne zmiany, jak opracować najlepszą strategię działania i w konsekwencji – jak pozostać odpornym (resilient) na ewentualne zakłócenia (disruption) biznesu”.

Scenariusze przyszłości, żródło:  •W kierunku rezyliencji: przyszłość branży targowej
Scenariusze przyszłości, źródło: Raport: W kierunku rezyliencji: przyszłość branży targowej

Omawiane scenariusze:

  • Scenariusz A: przyszłość jest taka sama jak dziś (status quo)
  • Scenariusz B: przyszłość jest lepsza niż dziś (wzrost)
  • Scenariusz C: przyszłość jest gorsza niż dziś (załamanie)
  • Scenariusz D: przyszłość jest inna niż dziś (transformacja)

Pełen raport dostępny jest na stronie Grupy MTP TUTAJ

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Grupy MTP i Raportu „Przyszłość branży targowej”.