Trade marketing Event marketing w sprzedaży

Event marketing w sprzedaży

0
Event marketing

Event marketing pojawia się tam, gdzie, trzeba wzmocnić działania sprzedażowe i marketingowe, w inny niż tradycyjny sposób. Łączy on różne obszary dotarcia do klienta i wzmacniania przywiązanie ich do marki. Jest ukierunkowany na organizację imprez reklamujących dany produkt bądź usługę. Wykorzystuje narzędzia, które wspomagają działania z zakresu komunikacji marketingowej.

Event marketing pozwala na skuteczne dotarcie z informacją do odbiorców. Czyni to w sposób najczęściej kreatywny i angażujący, czyli bardzo skuteczny.

Może posłużyć do zrealizowania określonych celów firmy np. wzrostu sprzedaży i rozpoznawalności marki.

Philip Kotler określa nie bez powodu „event marketing” jako „narzędzie w procesie komunikacji pomiędzy sprzedawcą a klientem”.

Działa event marketingowe nastawione są na bezpośrednie budowanie relacji, współdziałanie, lojalizację klientów, angażowanie odbiorców do interakcji z marką np. poprzez wykonywanie wspólnych zadań, czy też wspólne przeżywanie historii i idących za nimi emocji.

Dobrze zrealizowane działanie event marketingowe, to takie, które można określić mianem wyjątkowego, aczkolwiek sprawnie i dobrze zaplanowanego wydarzenia dla ludzi, które za pomocą określonych zasobów, narzędzi i metod dostarcza zaplanowanych wcześniej efektów.

Event marketing

Event marketing wspiera również realizację założeń strategicznych firmy, poprzez zastosowanie działań skupionych na promowaniu i docenianiu z produktami, usługami do klientów.

Cele event marketingu

Podnoszenie świadomości marki dzięki organizacji imprez i kampanii, również społecznych, które sprawiają, że otoczenie chętnie angażuje się w realizowane przez markę działania.

Wzrost sprzedaży, poprzez generowanie leadów pochodzących z działań, w które angażuje się otoczenie. Z powodzeniem można to osiągnąć poprzez organizowanie spotkań biznesowych, konferencji, festiwale, wydarzenia branżowe np. targi.

Jeśli chodzi o targi, to świetnie sprawdzają się one w roli ekspozycji produktów, bądź usług, wówczas, kiedy działanie to, jest odpowiednio dobrze zaplanowane i zrealizowane. Czyli takie, które nie tylko dostarcza informacji dla uczestników, ale i spełnia formę praktycznej, użytkowej prezentacji.

Targi można zatem doskonale wykorzystać jako narzędzie marketingowe, aby skupić uwagę otoczenia na marce, pozwalając mu, na to, aby, poznało ją z bliższej perspektywy.

Podobnie jest ze wszelkimi konferencjami i kongresami. To doskonała okoliczność, aby wzmacniać rozpoznawalność, wiarygodność, a nawet i prestiż marki, również tej osobistej. Dzieje się tak np. wówczas kiedy występuje się w roli prelegenta, który swoim uczestnictwem podkreśla wartość marki, którą reprezentuje.

Pozytywne efekty można osiągnąć również dzięki wejściu we wspólne partnerstwo przy organizacji wydarzenia, np. umieszczając swoją identyfikację na materiałach reklamowych, rozdając materiały promocyjne, prezentując usługi i produkty w ciekawy, przyciągający sposób, a także poprzez udzielanie wywiadów i realizację innych działań PR.

Na terenie imprezy, wydarzenia, targów można również do wzmocnienia widoczności marki wykorzystać standy reklamowe, banery, ustawić flagi firmowe, postawić rollupy i potykacze, wykorzystać oznaczenia, punkty z degustacjami, wykonać sesję fotograficzną i video pod późniejsze działania w mediach społecznościowych itd.

Eventy świetnie sprawdzają się jako narzędzia, które kodują określony wizerunek marki, demonstrując i zaznaczając idee, z którymi utożsamia się marka.

Według badań Benchmark and Trends, aż 84% respondentów zajmujących stanowiska kierownicze, uważa, że event marketing jest kluczowym elementem sukcesu firmy. Z kolei według Endless Events, aż 41% uważa, że tego typu działania są najskuteczniejszym kanałem marketingowym w porównaniu z reklamą cyfrową i content marketingiem. Aż 65% uczestników wydarzeń branżowych uważa, że wydarzenia pomogły lepiej zrozumieć im, to co oferuje marka. 70% badanych zaś przyznało, że mocniej przywiązało się do marki, a u 85% pojawiła się lepsza ocena i opinia na jej temat.

Powyższe dane idealnie oddają to, jak duży i znaczący wpływ, może mieć odpowiednio dobrze zaplanowane działanie event marketingowe na sprzedaż i marketing.

Te wszystkie działania generują możliwość pozyskiwania wartościowych kontaktów biznesowych, wzmacniania rozpoznawalności oraz pozyskiwania nowych możliwości sprzedażowych.

Korzyści z event marketingu w kontekście sprzedaży

Wydarzenia osobiste, czyli interakcje międzyludzkie, mają po prostu większy wpływ niż wszystkie posty w mediach społecznościowych i biuletyny e-mailowe. Jest to prawdą zarówno wtedy, gdy się odbywają, jak i po nich, z efektem echa wydarzenia. Udział w konferencjach marketingowych daje realną szansę na zbudowanie zainteresowania, wygenerowanie wartościowych leadów i dokonanie realnej sprzedaży.

Jednak największe korzyści pojawiają się dopiero po wydarzeniu, gdy odpowiednio dobrze wykorzysta się treści z wydarzenia, dzięki którym można rozwinąć społeczność swojej marki po imprezie.

Event marketing

Wiedza zdobyta podczas bezpośrednich interakcji z klientami jest kluczowa dla tworzenia i wykorzystywania dokładnych personaliów nabywców.

Dla marek B2B, w szczególności, interakcja z klientami może być ograniczona do e-maili, krótkich czatów online i sporadycznych rozmów telefonicznych.

Dzięki zaangażowaniu ludzi w czasie rzeczywistym jakość informacji zwrotnej będzie niezwykle cenna dla wzbogacenia personaliów nabywców i poprawy doświadczeń i produktów, które oferuje marka.

Dzięki temu można także odkryć problem ze swoim produktem lub usługami, który jest przyczyną utraty klientów.

Z drugiej strony, można odkryć mocne strony, które marka może dzięki temu lepiej wykorzystać.

Warto, aby w trakcie wydarzenia:

  • Rozmawiać z ludźmi, w celu poznania ich potrzeb
  • Robić notatki podczas interaktywnej sesji pytań i odpowiedzi
  • Zachęcać uczestników do bezpośredniego kontaktu
  • Wykorzysta narzędzia np. aplikacje do zachęcania uczestników do interakcji, inicjowania dyskusji i wysyłania ankiet, dzięki czemu uzyska się możliwość pogłębienia wiedzy, o tym, co można poprawić i ulepszyć w strategii i działaniach sprzedażowych.

Doświadczenia na żywo łączą konsumentów z markami w osobisty i celowy sposób. Customer experience i experiential marketing (marketing angażujący) wspierają kreowanie, tworzenie i działanie dynamicznych, bogatych i emocjonalnych połączeń z konsumentami, które mogą generować lojalność wobec marki.

Dlatego warto wykorzystać event marketing w swoich działaniach sprzedażowych, zyskując realną szansę na podniesienie skuteczności i efektywności w sprzedaży.

Serdecznie zapraszam na wydarzenie www.prostoomarketingu.pl, na którym dostarczymy wraz z innymi prelegentami więcej praktycznej, merytorycznej wiedzy na temat działań marketingowych i sprzedażowych.

Dariusz Jaszcz, Właściciel agencji Lizard – twórca marek The Mystery Room i Dialog Możliwości.


OOH magazine jest patronem medialnym wydarzenia Prosto o marketingu.