Logo

Marketing MIX

Czy ChatGPT Cię wykluczy i czy firmy z branży IT zwalniają? – mity czy prawdy?

źródło: Freepik

68% Polaków obawia się, że ChatGPT będzie zagrożeniem dla wielu obecnych zawodów, 63% boi się, że zagrozi to obecnemu systemowi edukacji, a 54% uważa, że jest to pierwszy krok do dominacji maszyn nad ludźmi.

Z drugiej strony Chat GPT wzbudza też pozytywne emocje, 63% ankietowanych uważa, że jest to bardzo ciekawe narzędzie i szansa na przyspieszenie rozwoju ludzkości (52%)*. Wyniki te pokazują, że wpływ ChatGPT na przyszłość zawodów i edukacji budzi mieszane uczucia w społeczeństwie. Obawy te wynikają z lęku o utratę miejsc pracy na rzecz automatyzacji i zastąpienia ludzi przez maszyny. Zdaniem ankietowanych, ChatGPT może również zagrozić obecnemu systemowi edukacji, który może nie być odpowiednio przygotowany na nowe wyzwania i zmiany wynikające z rozwoju technologicznego.

Jednak nie wszystkie emocje związane z ChatGPT są negatywne. Wielu ankietowanych (52%) jest przekonanych, że ChatGPT może przyczynić się do przyspieszenia rozwoju różnych dziedzin życia, takich jak nauka, medycyna czy rozwiązywanie skomplikowanych problemów społecznych.

FUTURE COLLARS zapytało ekspertki z Accenture, Kamilę Zawistowską i Magdalenę Czubaszek o ich poglądy na temat wpływu ChatGPT na przyszłość zawodów i rekrutacji oraz sytuację firm z branży IT.

Jakie są główne korzyści, jakie można przewidzieć w wyniku wprowadzenia generatywnej sztucznej inteligencji do różnych obszarów życia? 

Kamila: Przewiduje się, że technologia ta wprowadzi fundamentalne zmiany we wszystkich obszarach ludzkiego życia, od nauki, przez biznes, opiekę zdrowotną, aż po sam sposób funkcjonowania społeczeństwa. Będzie miała niesłychanie pozytywny wpływ na ludzką kreatywność i wydajność

Jakie są główne cele i korzyści generatywnej sztucznej inteligencji (AI), które sprawiają, że wiele organizacji rozważa jej zastosowanie w swojej działalności? Czy i jak  wpłynie  na rynek pracy?

Magdalena: Generatywna sztuczna inteligencja, ostatnio szeroko omawiana, ma za zadanie zwiększać produktywność, zmniejszać koszty oraz odciążać nas od nudnych i powtarzalnych czynności. Dlatego już około 70% organizacji sprawdza możliwości zastosowania jej w swojej działalności** Oczywiście, odciśnie to swoje piętno na rynku pracy, ale ja dostrzegam w tym więcej szans niż zagrożeń.

Zacznijmy może od podstaw, czyli od młodych ludzi. Coraz więcej z nich deklaruje, że dalsze kształcenie jest niepotrzebne, twierdząc, że kursy są wystarczające, aby na przykład dobrze programować. Jakie kompetencje i umiejętności powinny być rozwijane przez polskie szkoły, aby przygotować swoich studentów do szybko zmieniającej się rzeczywistości i złagodzić obawy związane ze sztuczną inteligencją?

Magdalena: Polskie szkoły z pewnością potrzebują reform. Jestem wobec nich krytyczna, ale jednak dają mocne fundamenty.  Powinny bardziej rozwijać u swoich studentów krytyczne, analityczne myślenie, logikę oraz umiejętność uczenia się. To właśnie te kompetencje będą kluczowe w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości i to właśnie one złagodzą strach przed sztuczną inteligencją.

CZY AI NAS ZASTĄPI CZY WYKLUCZY?

Jaki jest główny powód ostatnich zwolnień w branży IT i dlaczego nie należy ich interpretować jako zastępowanie pracowników przez sztuczną inteligencję?

Magdalena: Sztuczna inteligencja na pewno wiele zmieni. Ostatnie zwolnienia w branży IT niesłusznie kojarzą się z zastąpieniem pracowników przez sztuczną inteligencję. Jest to jednak raczej wynik pandemii, w trakcie której zapotrzebowanie na programistów i konsultantów było ogromne, a wzrost zatrudnienia sięgał około 25%. Teraz obserwujemy korektę tego trendu.

W jaki sposób wykorzystanie modeli AI i współpraca z nimi mogą przyczynić się do rewolucji w wykonywaniu pracy oraz przeprojektowania stanowisk pracy?

Kamila: W Polsce ostatnie prognozy netto na drugi kwartał 2023 roku wskazują na wzrost zatrudnienia o 8%, czyli o 5 punktów procentowych więcej rok do roku***. Pracownicy branży IT będą nadal potrzebni. Firmy wykorzystają te modele, by zrewolucjonizować sposób wykonywania pracy i na nowo zaprojektować stanowiska pracy. Każda rola w każdym przedsiębiorstwie może zostać wymyślona na nowo, ponieważ współpraca z AI staje się normą, by znacząco zwiększyć ludzki potencjał

Magdalena: Już dziś portal LinkedIn jest zalewany postami, pokazującymi jak działają zapytania w ChatGPT, które generują kod dla komponentów różnych systemów np. Salesforce. Taki zaproponowany kod stanowi dobry początek, ale tylko osoba posiadająca odpowiednią wiedzę będzie w stanie wychwycić w nim błędy i nieścisłości.

KTO KORZYSTA Z AI TEN ZYSKUJE PRZEWAGĘ

Jakie podejście organizacje powinny przyjąć wobec generatywnej AI i jakie korzyści mogą osiągnąć poprzez inwestowanie w szkolenie pracowników do pracy z AI?

Kamila: Generatywna AI będzie miała wpływ na zadania, a nie na zawody. Niektóre z tych zadań będą zautomatyzowane, niektóre zostaną przekształcone dzięki pomocy AI, a niektóre pozostaną bez zmian. Możemy się również spodziewać dużej liczby nowych zadań do wykonania przez ludzi, którzy będą m.in. odpowiedzialni za zapewnienie dokładnego i odpowiedzialnego wykorzystania generatywnych systemów AI. To dlatego organizacje, które zainwestują w szkolenie ludzi do pracy z wykorzystaniem potencjału generatywnej AI, zyskają znaczącą przewagę. 98% menedżerów na całym świecie zgadza się, że modele fundamentalne AI będą odgrywać ważną rolę w strategiach ich organizacji w 3-5-letnim horyzoncie czasowym. Duże modele językowe (LLM), takie jak GPT-4, mogą mieć wpływ nawet na 40% wszystkich godzin pracy**** Organizacje muszą przyjąć dwutorowe podejście do eksperymentowania. Z jednej strony konieczne jest, by nauczyły się korzystać z łatwo dostępnych możliwości, wykorzystując modele i aplikacje, które przynoszą szybkie i wymierne korzyści. Z drugiej strony natomiast powinny skoncentrować się na opracowaniu nowego sposobu funkcjonowania biznesu przy użyciu modeli dostosowanych do danych organizacji. Sposób myślenia ukierunkowany na biznes to klucz do określenia potencjalnych korzyści biznesowych i skutecznej implementacji nowych rozwiązań. Niemniej, organizacje powinny stawiać ludzi na pierwszym miejscu. Liderzy winni koncentrować się na ludziach w takim samym stopniu jak na technologii, zwiększając inwestycje w talenty, aby zająć się zarówno tworzeniem AI, jak i jej wykorzystaniem. Oznacza to rozwijanie kompetencji technicznych, takich jak inżynieria AI i architektura korporacyjna, oraz szkolenie pracowników w całej organizacji w zakresie efektywnej pracy z procesami wykorzystującymi AI

Jakie są kluczowe umiejętności, które nabierają znaczenia w obliczu szybko zmieniającego się otoczenia i jak proces rekrutacji może się zmienić wraz z rozwojem sztucznej inteligencji?

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Nie możemy powstrzymać sztucznej inteligencji, ale możemy wykorzystać w niej to, co najlepsze. Zapotrzebowanie na specjalistów zawsze będzie istnieć, jednak teraz otoczenie zmienia się o wiele szybciej, dlatego umiejętność szybkiego uczenia się nabiera kluczowego znaczenia. Sam proces rekrutacyjny ulegnie zmianie, przede wszystkim stanie się szybszy. Ważne jest, aby być otwartym na zmiany, ponieważ teraz stają się one częścią naszej codzienności

* źródło: panel badawczy Ariadna
** źródło: Gartner lub „Szaleństwo AI trwa”. ChatGPT zwiększył inwestycje 45% firm – CRN
*** źródło: Manpower
****źródło: https://www.accenture.com/us-en/insights/technology/generative-ai-summary


Więcej materiałów w podobnej tematyce można przeczytać TUTAJ.