Logo

Gadżety reklamowe

Rada Edukacyjna Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych

Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP) ma zaszczyt ogłosić utworzenie Rady Edukacyjnej, która będzie miała kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości edukacji w zakresie marketingu i promocji.

Rada Edukacyjna PIAP będzie działać jako wiodący organ doradczy, wspierając rozwój programów edukacyjnych i doskonaląc umiejętności zawodowe osób związanych z branżą artykułów promocyjnych.

Rada Edukacyjna PIAP składa się z cenionych ekspertów z dziedziny marketingu, komunikacji i handlu. Jej głównym celem jest ustalanie strategicznych kierunków rozwoju edukacji w obszarze artykułów promocyjnych oraz opracowywanie i monitorowanie innowacyjnych programów szkoleniowych, które spełniają aktualne potrzeby i oczekiwania rynku.

– Powołanie Rady,  jest ważnym krokiem w naszym zaangażowaniu w doskonalenie branży artykułów promocyjnych poprzez wysokiej jakości edukację – powiedziała Magdalena Humeńczuk z Inspirion, członkini zarządu Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. – Członkowie Rady to eksperci, którzy przyczynią się do tworzenia innowacyjnych programów szkoleniowych, które odpowiedzą na rosnące potrzeby rynku i zapewnią specjalistom z branży wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągania sukcesów  – mówi Paweł Wielkopolan, dyrektor biura zarządu PIAP.

Rada Edukacyjna PIAP będzie odpowiedzialna za rozwój strategii edukacyjnych, nadzór nad programami szkoleniowymi oraz tworzenie standardów jakościowych w dziedzinie artykułów promocyjnych. Będzie również prowadzić działania badawcze, analizować trendy rynkowe i upowszechniać najlepsze praktyki, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom branży. Współpracować z instytucjami edukacyjnymi, partnerami biznesowymi i ekspertami, aby stworzyć sieć współpracy i wymiany wiedzy. Poprzez organizowanie konferencji, warsztatów i szkoleń, Rada będzie promować ciągłe doskonalenie zawodowe wśród profesjonalistów z branży artykułów promocyjnych.

PIAP wierzy, że powstanie Rady Edukacyjnej przyczyni się do podniesienia jakości edukacji w dziedzinie marketingu i promocji, a także do wzmocnienia pozycji Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych jako głównego lidera i katalizatora rozwoju branży artykułów promocyjnych w Polsce.

Więcej informacji TUTAJ.


Więcej materiałów w podobnej tematyce przeczytasz TUTAJ.