Logo

Marketing MIXTylko w OOH magazine

PR bez eko ściemy w 2024 roku. Jak robić to dobrze? | Anna Goławska, Co-CEO AP Communication

Rok 2024 przynosi z sobą ciąg dalszy rewolucji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i komunikacji korporacyjnej. Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainable Development Directive) staje się kluczowym punktem odniesienia, wprowadzającym nowe standardy raportowania zrównoważonego rozwoju dla firm.

,,,

Nowe priorytety

Dotychczas tematy z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance) zazwyczaj były raczej marginesem działań działów PR, lecz w 2024 roku staną się nieodzownym elementem strategii komunikacyjnych.  Zmieniły się oczekiwania konsumentów – zależy im na produktach ekologicznych, za które gotowi są płacić średnio o 12%, jak wynika z badania firmy doradczej Bain & Company. Jak wykazało badanie wykonane przez SEC Newgate, aż 61% Polaków zadeklarowało zainteresowanie wartościami ESG. Jest to 13% wzrost w porównaniu z raportem z roku ubiegłego. Wnioski z badania wykazały także, że jedynie 29% badanych uważało, że działania w naszym kraju zmierzają w dobrą stronę. Wiele pracy jest zatem do zrobienia.

Konsumenci wrażliwi na „greenwashing”

W dużym uproszczeniu greenwashing to praktyka polegająca na wprowadzaniu w błąd w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jest to działanie, które maskuje rzeczywiste negatywne wpływy firmy na środowisko lub społeczność poprzez manipulowanie informacjami, by wyglądać na bardziej przyjazną dla środowiska lub społecznie zaangażowaną, niż jest w rzeczywistości. Co więcej, silny głos w tej sprawie zabierają nie tylko sami klienci, ale również ustawodawstwo. Komisja Europejska postanowiła skończyć z tą praktyką, dlatego w projekcie przygotowanej przez nią dyrektywy znalazły się spore ograniczenia dla producentów. Jakie konkretne zmiany wprowadzą przepisy? Między innymi zakaz używania ogólnych haseł dotyczących ochrony środowiska, jeśli firma nie posiada przekonujących dowodów na poparcie swoich osiągnięć w tym obszarze oraz zakaz oznaczania produktów jako ekologicznych lub zrównoważonych, jeśli nie posiadają one wiarygodnych certyfikatów potwierdzających ich status.

PR bez eko ściemy w 2024 roku.  Jak robić to dobrze?

Kluczem do skutecznego PR-u będzie autentyczność i transparentność.

Oto kilka przykładów rekomendacji:

• Autentyczność ponad wszelką wątpliwość. Unikaj „zielonego mydlenia oczu”. Konsumenci są bardzo wrażliwi na puste hasła i nie zawahają się powiedzieć „sprawdzam”. Weryfikuj także podwójnie influencerów lub instytucje, z którymi podejmujesz współpracę.

• Poszukaj wartościowego partnera. Warto rozpocząć współpracę z niezależną jednostką konsultingową lub certyfikacyjną, która potwierdzi wiarygodność działań firmy lub pokieruje procesem optymalizacji wrażliwych obszarów. Dobrym kierunkiem jest także zbadanie śladu węglowego i komunikacja wyników.

• Jasna komunikacja. Stosuj prosty, zrozumiały język w komunikatach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Powołuj się na wiarygodne źródła.

• Podejmowanie realnych działań. Wdrażaj rzeczywiste inicjatywy i programy zrównoważonego rozwoju w ramach działalności firmy. To nie tylko poprawi wizerunek, ale również przyniesie rzeczywiste korzyści dla środowiska i społeczności. Zanim zdecydujesz się jednak na wsparcie danej akcji, zweryfikuj jej realne efekty. Wiele inicjatyw może bowiem wykorzystywać środki do realizacji celów niezwiązanych z pierwotnymi założeniami.

• Transparentność w raportowaniu. Zapewnij jasne i szczere raportowanie dotyczące postępów w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Nawet, jeśli nie jest to twoim obowiązkiem, zrób krok do przodu – przygotuj uproszczony raport i pokaż konsumentom swoje działania.

• Zapewnienie zaangażowania.  Zachęcaj zaangażowanie zarówno pracowników, jak i interesariuszy zewnętrznych do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach zrównoważonego rozwoju. To nie tylko wzmocni pozytywny wizerunek marki pracodawcy, ale także zwiększy efektywność działań.


Więcej newsów z branży TUTAJ.