Logo

Marketing MIX

Stowarzyszenie Producentów Reklamowych (SPR) wybrało nowy zarząd

W czwartek 18.04.2023 r. odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Producentów Reklamowych (SPR), zrzeszającego 29 studiów produkcyjnych. Podczas spotkania podsumowano drugi rok działalności i wybrano nowy zarząd.

Na kolejną kadencję, decyzją Walnego Zgromadzenia ponownie zostali wybrani:

Arleta Robinson (Lucky Luciano Pictures) – prezeska
Tomek Dławichowski (Timecode Film Production) – wiceprezes
Magda Olak (Tank Production) – wiceprezes

Nowymi Członkami Zarządu zostali Maciej Maciantowicz (Dynamo) i Jakub Laskus (Bites Studio).

Do Komisji Rewizyjnej zostali powołani: Mariusz Pietkiewicz (M5 Film) – przewodniczący, Kamila Boruc-Adamska (Trunskavka), Piotr Miklaszewski (Feelmovie).

– Bardzo dziękuję koleżankom i kolegom za zaufanie i ponowny wybór na funkcję prezeski. Traktuję to jako sygnał, że kierunek jaki wraz z poprzednim zarządem obraliśmy, odzwierciedla potrzeby producentów zrzeszonych w SPR. Za nami bardzo pracowite 12 miesięcy. Kolejna kadencja zarządu też nie będzie łatwa. Zmiany w branży przyspieszają, pojawia się kilka zjawisk, które mogą mieć znaczenie wręcz systemowe – myślę tu o szeroko pojętym ESG, o rosnących kosztach produkcji oraz generatywnej AI. Nowe priorytety dla SPR wyznaczy na pierwszym posiedzeniu zarząd, ale już wiemy, że wymienione wyzwania na pewno znajdą się w kręgu naszego zainteresowania jako organizacji. – powiedziała Arleta Robinson, prezeska.

– Poprzedni zarząd za swój priorytet uznał zbudowanie mocnej pozycji SPR-u w branży. Myślę, że to się udało w 100%, dlatego za to poświęcenie i wkład chciałem serdecznie podziękować wszystkim członkom poprzedniego zarządu oraz członkom Stowarzyszenia. Po 12 miesiącach jesteśmy jako SPR silną marką i szanowanym partnerem dla organizacji branżowych. Liczę, że nasze wspólne działania wpłyną pozytywnie na rozwój branży. Tylko razem możemy skutecznie transformować rynek, na którym działamy – ponownie wybrany na wiceprezesa SPR dodaje Tomek Dławichowski.

W ramach SPR działa obecnie 5 stałych grup roboczych, pracujących nad istotnymi dla organizacji sprawami.

1. Grupa Zrównoważona Produkcja i ESG (działania z obszaru ESG, w szczególności tworzenie zrównoważonych rozwiązań produkcyjnych, kalkulatory CO2, szkolenia wewnętrzne).
2. Grupa AI (monitorowanie rozwoju AI i jej wpływu na branżę, debaty i szkolenia wewnętrzne).
3. Grupa Zagranica (wymiana doświadczeń z organizacjami i podmiotami zagranicznymi. Promocja SPR na innych rynkach).
4. Grupa Komunikacja i PR (kontakt z mediami i organizacjami branżowymi, działania wizerunkowe).
5. Grupa Produkcja (opracowywanie wytycznych, standardów produkcyjnych i rekomendacji, kontakt z przedstawicielami ekip filmowych, wdrażanie dobrych praktyk).

W skład grup roboczych wchodzą zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak i zewnętrzni eksperci, wnoszący potrzebne kompetencje. Nadzór nad pracami sprawują członkowie Zarządu.

– Działanie naszego Stowarzyszenia przejawia się przede wszystkim w grupach roboczych. Jestem po raz trzeci w Zarządzie SPR i widzę, że z roku na rok nasza organizacja funkcjonuje coraz sprawniej. Wszyscy uczymy się jak optymalnie dzielić swój czas pomiędzy pracę zawodową i tę na rzecz branży. Wierzę, że jako nowy zarząd będziemy działać sprawnie i aktywnie, ponieważ mamy świadomość jak duże zmiany czekają nas ze względu na 3 kwestie: ESG, AI oraz rosnące koszty produkcji. – powiedziała Magda Olak, wiceprezes SPR.

Organizacja szacuje, że na profesjonalnym rynku produkcji działa około 50 firm produkcyjnych i postprodukcyjnych, z czego 29 należy już do Stowarzyszenia. Są to:

1. ATM Virtual
2. Baltica Film
3. Bites Studio
4. ColorOffOn
5. Dobro Films
6. Dynamo Film
7. F25
8. Feel Movie
9. Filmokracja
10. Film Produkcja
11. Film Reaktor
12. Graffiti Films
13. Houdini Film
14. Ilamtic
15. Lemon
16. Locomotive
17. Lucky Luciano Pictures
18. M5 Film
19. Moon Films
20. OTO Film
21. Riots
22. Spokój Film
23. Szut Szut Studio
24. Tank Production
25. Timecode Film Production
26. Truskavka
27. Watchout Studio
28. Vufinder Studios
29. Xantus

Stowarzyszenie Producentów Reklamowych jest obecnie najliczniejszą organizacją w Polsce skupiającą firmy z obszaru produkcji i postprodukcji filmów do komunikacji marketingowej. Do Stowarzyszenia mogą przystąpić profesjonalne firmy, które otrzymają rekomendację co najmniej dwóch aktualnych członków oraz podpiszą zobowiązanie do przestrzegania statutu. Celem SPR-u jest reprezentowanie interesów szerokiego środowiska producentów filmów reklamowych oraz działanie w kierunku rozwiązywania problemów i wyzwań stojących przed branżą. SPR współpracuje blisko z innymi organizacjami branżowymi w Polsce i za granicą, m.in. z SAR, POR, IAA, PSML, KIPA oraz europejską federacją CFPE (Commercial Film Producers of Europe), co umożliwia budowanie synergii i wypracowywanie wspólnych standardów.


Więcej newsów z branży TUTAJ.