Logo

Media & maszyny

Badanie Epson: Barometr Realiów Klimatycznych – co niepokoi Polaków

W ramach cyklicznego globalnego badania Epson: „Barometr Realiów Klimatycznych”, podgrupa polskich respondentów dostarczyła interesujących danych na temat świadomości klimatycznej i obaw związanych ze zmianami środowiska w naszym kraju.

Oto podsumowanie wyników z Polski, bazujących na odpowiedziach 562 uczestników.

  1. Problematyka globalna w percepcji Polaków w 2023 roku

Kiedy zapytano Polaków o największe wyzwania, z jakimi zmaga się świat w 2023 roku, spośród 9 zaproponowanych kwestii, najczęściej wskazywali oni na:

Wzrost cen – 65,5% (w badaniu globalnym miejsce 2 z 53%)

Zmiany klimatu – 50% (na świecie nr 1 z 55,3%)

Konflikty globalne – 44% (globalnie czwarte miejsce 22,6%, za ubóstwem z 36,5%)

Zaskakująco niewielu respondentów – zaledwie 9,4% w stosunku do 50% zmartwionych zmianami klimatycznymi – skupiało się na zużyciu paliw kopalnych. Wskazuje to, że jest to pojmowane dosyć  abstrakcyjnie, bez wiązania tego bezpośrednio ze skutkami. Nie odstajemy tu od respondentów z innych krajów – średnio wskazało to w całym badaniu 8,9% uczestników.

Kobiety w Polsce bardziej martwiły się cenami (70%) oraz klimatem (55%) niż konfliktami (41%).

Ciekawe jest też, że dla grupy wiekowej 35-44 lata ceny były główną kwestią zaprzątającą uwagę (75,5%) z przy 44% dla kwestii klimatycznych. Tymczasem gdy dla seniorów 65+ głównym problemem były zmiany klimatu (58%), drugim w kolejności konflikty 53,5%, a ceny uplasowały się dopiero na 3 miejscu z 44%.

  1. Czy zapobiegniemy zmianom klimatu w naszym życiu?

Zdania Polaków były tu podzielone: 36,3% respondentów było optymistycznie nastawionych (na świecie wyraźnie więcej – 47%) , a 34,2% pesymistycznie (vs 25,5% w całym badaniu). Wśród kobiet było więcej pesymistów – 39,9%. Najbardziej optymistyczne były osoby w wieku 16-24 lat (37,1%) oraz seniorzy 55+ (51%).

  1. Co mogą zrobić firmy, by przeciwdziałać katastrofie klimatycznej?

Większość respondentów (55,83%) uważała, że kluczową rolą firm jest ulepszanie recyklingu i ponownego wykorzystania produktów. Drugim najważniejszym działaniem były inwestycje w technologie proekologiczne (49,46%). Najmniej nadziei Polacy pokładali w współpracę firm z rządami i innymi instytucjami  – tylko 10% uważało to za ważne.

Tymczasem dla świata to inwestycje były wskazywane na 1 miejscu z 47,6%, a recycling i ponowne wykorzystanie jako 2 z 44,7%.  Niskie nadzieje związane z nawiązaniem współpracy wyglądały podobnie: 9,3%.

  1. Indywidualne działania podejmowane w walce z ociepleniem

Z badania wynika, że Polacy chętnie podejmują indywidualne inicjatywy ekologiczne:

77% używa produktów wielokrotnego użytku, jak trwałe torby na zakupy – 15% zamierza rozpocząć to lada dzień (świat: 68,4%, 21,2%)

70% badanych wybiera spacer lub rower zamiast samochodu, a rozpoczęcie tego za chwilę wskazało kolejne 20% (globalnie jest to: 58% i 27%)

Niemniej jednak, 22,35% ankietowanych znad Wisły kategorycznie nie zamierza rezygnować z produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym żywności), a 19,45% nie planuje ograniczać podróży wakacyjnych i służbowych. Wartości globalne wynoszą tu: 18% i 16,9%.

  1. Emocje w kontekście klimatu

Polacy głęboko przeżywają sytuację klimatyczną. 29,05% za najbardziej adekwatne określenie uznało strach, 20,4% było zaniepokojonych, a 18,9% zmartwionych. W porównaniu do średniej światowej jesteśmy większymi pesymistami – wyniki ogólne wskazywały na 1 miejscu nadzieję z 24,6%, choć strach jest tuż za nim z 24,03%.

W grupie wiekowej 16-24 te negatywne emocje były nieco mniej intensywne, co może być spowodowane trudnościami w wyrażeniu uczuć w zastosowanym w badaniu słownictwie.

Wszystkie wyniki badania są dostępne TUTAJ.

Badanie na zlecenie Epson zostało przeprowadzone od 13 do 25.07.2023 przez firmę Censuswide wśród 30 294 respondentów w wieku powyżej 16 lat z 39 krajów. Wśród nich było 562 uczestników z Polski.


Więcej materiałów w podobnej tematyce można przeczytać TUTAJ.

TAGS