Marketing MIX Stowarzyszenie Ludzi Reklamy ukonstytuowane

Stowarzyszenie Ludzi Reklamy ukonstytuowane

70
0

30 listopada br. ukonstytuowało się Stowarzyszenie Ludzi Reklamy, które początkowo funkcjonowało pod nazwą Stowarzyszenia Małych Agencji Reklamowych SMAR.
Członkowie nowopowstałego Stowarzyszenia zadecydowali, iż nazwa SMAR nie oddaje w pełni przekroju, wchodzących w jego skład członków. Stowarzyszenie Ludzi Reklamy posiada charakter egalitarny i mogą do niego przystąpić wszystkie osoby, które czują się związane z branżą reklamową.

Zarząd Stowarzyszenia Ludzi Reklamy liczy 7 osób. Członkowie Zarządu podzieli między siebie kompetencje następująco:
Rafał Betlejewski (Koledzy) – Prezes,
Karina Adaszak (3K Projects) – Wiceprezes ds. Public Relations,
Grzegorz Badzio (Tippingpoint) – Wiceprezes ds. Festiwalu Przedsiębiorczości,
Arkadiusz Banaszczyk (Vmoris) – Wiceprezes ds. Projektów,
Krzysztof Cybruch (CAOgroup) – Wiceprezes ds. Komunikacji,
Hubert Rossegger (Rossegger) – Wiceprezes ds. Rozwoju Regionalnego,
Bartosz Sokoliński (TO.BE Advertising) – Wiceprezes ds. Finansów.

Obecnie do głównych celów Stowarzyszenia, których realizację stawia przed sobą nowy Zarząd należą: -działalność PR, budująca pozycję stowarzyszenia, jako organizacji aktywnie reprezentującej interesy swoich członków oraz branży reklamowej, -ułatwianie dostępu do funduszy unijnych, -umożliwianie dostępu do wiarygodnego know-how, dotyczącego tworzenia i prowadzenia firmy, -uwiarygadnianie firm stowarzyszonych w oczach obecnych oraz przyszłych kontrahent ów, -podnoszenie kwalifikacji osób działających w branży poprzez organizacje paneli szkoleniowych, etc.