Marketing MIX Podsumowanie roku – Cityboard Media

Podsumowanie roku – Cityboard Media

115
0

Najciekawsza kampania outdoorowa w roku 2007?
Marta Bryła Pełnomocnik Zarządu: Moim zdaniem najciekawszą kampanią outdoorową była kampania marki Play. Intrygowała i wywołała efekt zaskoczenia.

Najważniejsze wydarzenie mijającego roku w Państwa firmie?
MB: Takich wydarzeń było kilka. W pierwszym kwartale 2007 roku w Warszawie  uruchomiliśmy oczekiwaną przez naszych klientów, jedyną  w  Polsce  ekskluzywną  sieć  superbacklightów – wielkoformatowych nośników Cityboard Media. Każdy z nich jest podświetlony od wewnątrz i ma powierzchnię 48m2. Ich ekskluzywny charakter od razu docenili nasi klienci. Już w pierwszym miesiącu na nowych nośnikach eksponowane były kampanie firm z branży telekomunikacyjnej, mediowej oraz FMCG. Dzisiaj korzystają z niej także branże motoryzacyjna oraz AGD.

Czy cele które założyli sobie Państwo na roku 2007 zostały osiągnięte?
MB: Rok 2007 był dla Cityboard Media rokiem sukcesów. To kolejny rekordowy rok pod względem sprzedaży. To również rok nagród, na początku roku Cityboard Media otrzymała nagrodę przyznaną przez Media i Marketing jako „Firma roku Outdoor/Indoor 2007”. W październiku Cityboard Media otrzymała tytuł Business Superbrands, który potwierdził wartość i potencjał marki firmy – lidera rynku wielkoformatowej reklamy zewnętrznej w Polsce.

Co zmieniło się na rynku reklamy zewnętrznej na przestrzeni roku?
MB: Z punktu widzenia sprzedaży w Cityboard Media, dostrzegam dwie wyraźne zmiany. Nasi klienci coraz wcześniej planują swoje kampanie, ponieważ na własnej skórze odczuli wzrost aktywności w reklamie zewnętrznej w ostatnich kilku latach. Klienci doceniają także jakość ekspozycji, skuteczność i nieszablonowość kampanii. W ramach działalności Instytutu Cityboard Media, popularyzujemy wiedzę w jaki sposób zwiększać efektywność kampanii wielkoformatowych. W jaki sposób planować kampanię, aby była widoczna i realizowała ambitne cele marketingowe.

W trosce o wizerunek polskich miast, firmy reklamy zewnętrznej zaangażowały się w szereg inicjatyw zmierzających do uporządkowania obecności reklamy w przestrzeni publicznej.

Cityboard Media, jako firma o wysokim poczuciu odpowiedzialności społecznej, uruchomiła projekt, umożliwiający poznanie potrzeb i stanowisk wszystkich środowisk zainteresowanych obecnością reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej. Rozpoczął się cykl dyskusji panelowych organizowanych pod patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

W jakim kierunku powinien on zmierzać?
MB: Biorąc pod uwagę sytuacje na rynku polskiej reklamy zewnętrznej i tendencje światowe, powinien on dążyć do dalszego podnoszenia jakości oferowanych nośników. Z pewnością też umocni się trend planowania kampanii na nośnikach wielkoformatowych, o powierzchni 18 m2 i większych. Mam też nadzieję, że coraz mniej na naszych ulicach pojawiać się będzie reklam nieprofesjonalnych i nielegalnych. Firmy reklamy zewnętrznej powinny wykorzystać sprzyjająca koniunkturę, podnosząc ceny nośników i zmniejszając ich ilość. To pozwoliłoby na podniesienie efektywności kampanii i korzystnie wpłynęłoby na wizerunek polskich miast.
Nadal prawdziwym wyzwaniem dla polskiej branży outdoorowej, będzie maksymalizacja skuteczności reklamy zewnętrznej i edukacja w szerokim tego słowa znaczeniu.

Jakie działania planują Państwo w przyszłym roku?
MB: Rok 2008 rok dla Cityboard Media to w dalszym ciągu zrównoważony wzrost ilościowy w kategorii reklamy wielkoformatowej, a więc cityboard, supercityboard i superbacklight. Planowany jest rozwój inwestycji w nowych miastach. Inwestycje w Cityboard Media będą dotyczyć również rozbudowy sieci informatycznej i platformy do komunikacji z klientami, w stronę jeszcze bardziej przyjaznej i doskonałej.

Czego można życzyć Państwu w nowym 2008 roku?
MB: Celem Cityboard Media jest satysfakcja klientów. Chcielibyśmy, aby nasi stali klienci byli nadal zadowoleni ze współpracy z nami, a nowi aby spróbowali usług na najwyższym poziomie. Oczywiście w Cityboard Media.