Marketing MIX Podsumowanie roku – Em Lab

Podsumowanie roku – Em Lab

121
0

Największe wydarzenie branżowe roku 2007?
Julian Kozankiewicz: Experiential Marketing Summit, maj 2007 w Chicago

Najciekawsza kampania outdoorowa w roku 2007?
JK: Oczywiście projekt EmLab @ Okecie.

Najważniejsze wydarzenie mijającego roku w Państwa firmie?
JK: Opracowanie strategii rozwoju na kolejne 3 lata.

Co zmieniło się na rynku reklamy na przestrzeni roku?
JK: Wzrosło zainteresowanie klientów niestandardowymi metodami dotarcia do konsumentów. 

W jakim kierunku powinien on zmierzać?
JK: Zdecydowanie przeniesienie ciężaru kampanii z stricte ATL na kampanie marketingu zintegrowanego.

Czy cele, które założyli sobie Państwo w roku 2007 zostały osiągnięte?
JK: W 100%. Odnotowaliśmy znaczący wzrost przychodów oraz rozszerzenie portfolia Klientów, co najważniejsze udało nam się podpisać kilka umów długoterminowych. 

Czego można życzyć Państwu w 2008 roku?
JK: Utrzymania tempa.