Marketing MIX Przetarg PZU

Przetarg PZU

104
0

Biuro Zakupów Centrali PZU SA i PZU Życie SA w Warszawie ogłosiło jednoetapowy przetarg nieograniczony na wyłonienie firmy świadczącej usługi oznakowania wewnętrznego jednostek organizacyjnych PZU SA oraz PZU Życie SA na terenie całego kraju.
Przed złożeniem oferty Oferent powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami postępowania przetargowego zawartymi w Zaproszeniu do złożenia oferty, które można pobrać ze strony www.pzu.pl/przetargi  lub odebrać osobiście w Sekretariacie Biura Zakupów PZU (al. Jana Pawłą II 24, Warszawa, VII piętro pokój nr 736) w terminie od 13 do 19 lutego.
Ofertry sporządzone zgodnie z wymaganiami zwartymi w zaproszeniu do złożenia oferty należy składać w terminie do 25 lutego 2008 r. do godz. 16.00 – decyduje data wpływu do sekeratriatu.
PZU SA i PZU Życie SA zastrzegają sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.