Marketing MIX Narrowcasting jest przyszłości

Narrowcasting jest przyszłości

116
0

Z przedstawicielami Agencji Ambient Infinity Wiesławą Kubaszewską oraz Piotrem Skopcem rozmawia Karolina Liberka

Karolina Liberka: Jakie działania Agencja Ambient Infinity będzie oferować swoim klientom?
Wiesława Kubaszewska: Agencja Ambient Infinity kieruje swoją ofertę do dwóch grup klientów. Po pierwsze są to firmy, którym wraz z naszymi partnerami m.in. firmą Mebi, proponujemy budowę i obsługę całego systemu począwszy od zaprojektowania rozwiązań najbardziej odpowiadającym naszemu klientowi i jego odbiorcom, poprzez dobór sprzętu w tym ekranów, nagłośnienia, playerów, czy instalację po wyselekcjonowanie treści wyświetlanych na ekranach. W pełnej opcji oferujemy opracowanie i wyprodukowanie każdego rodzaju kontentu oraz zarządzanie całym systemem, infrastrukturę IT, hotline i serwis. Po to też powstało Biuro Reklamy Ambient Infinity. Druga grupa klientów to Ci, których interesuje czas reklamowy na ekranach cyfrowych o wielkości od 30 do 42” umieszczonych w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży.

KL: Czym jest proponowany przez Ambient Infinity – narrowcasting?
Piotr Skopiec: Narrowcasting to nowatorskie rozwiązaniem dla audiowizualnego przekazu za pośrednictwem sieci cyfrowych ekranów centralnie i  zdalnie sterowanych. Nasza propozycja to emisja sformatowanego  programu telewizyjnego w sieci placówek jednej firmy na terenie  Polski, dopasowanego formułą do miejsca, w którym zamieszczone są cyfrowe ekrany telewizyjne.

KL: Co decyduje o skuteczności działań POS TV?
WK: Dotarcie z kampanią reklamową w konkretnym miejscu i czasie do ściśle określonych grup widzów będących odbiorcami programu.

KL: Jakie są zalety wprowadzonych przez Państwa nośników?
PS: Zaletą jest przede wszystkim wysokiej jakości przekaz cyfrowy, który zapewniają nam nasi  partnerzy. Poza tym walorem jest przyjęte na początku założenie dotyczące doboru miejsc eksploatacji. Kierujemy się zasadą, iż przekaz powinien być spójny  i  wybieramy tylko takich partnerów którzy mogą nam to zapewnić, bo w  naszych projektach przekaz audio i video jest zsynchronizowany.

Co będzie wyróżniać Państwa Agencje na rynku POS TV?
WK: Wyróżnikiem naszego projektu jest kontent, tzn. każdy z  programów jest sformatowany, a to sprawia że jest dopasowany do  konkretnych grup odbiorców, klientów sieci, w których zainstalowane są  nośniki. Jesteśmy w stanie stworzyć kontent od muzyki poprzez kanały informacyjne po własną TV naszych partnerów. No i jakość. Muszę przyznać, że do jakości przywiązujemy ogromną wagę.

KL: Jacy klienci najchętniej korzystają z tej formy reklamy? I czy według Państwa jest ona dostępna dla wszystkich?
WK: Z oferty POS TV korzysta wielu klientów, głownie branża FMCG  oraz farmaceutyczna OTC. Nie chcę wyrażać opinii na temat  dostępności ofert innych podmiotów, ale nasza oferta jest  skierowana do wszystkich uczestników rynku reklamowego, z jedynym zastrzeżeniem podmiotów i produktów konkurencyjnych w stosunku  do właścicieli nośników.

KL: Czy POS TV może być alternatywą dla spotów telewizyjnych?
WK: Po pierwsze może być nowym medium uzupełniającym kampanie cross-mediowie, kanałem do „testowania” spotów telewizyjnych (w określonym kontekście), czy kanałem podstawowym dla niskobudżetowych  kampanii telewizyjnych.  Na pewno warto spróbować.

KL: Jest to uzupełnienie kampanii czy może funkcjonować jako osobne medium?
WK: Jesteśmy przekonani, że może funkcjonować dwojako, jako osobne medium dla klientów, którym zależy na obecności w wielu rejonach Polski, a mają niewielki budżet. Z kolei dla klientów z dużym budżetem, może stanowić uzupełnienie kampanii zakrojonej na szeroką skalę. Z pewnością można wykorzystać naszą propozycję jako specjalne działania w kampaniach określonego brandu klienta.

KL: Jak Państwo oceniają ofertę rodzimych firm z branży POS TV?
PS: Naszym zdaniem różni się od tej, którą proponuje Ambient Infinity.

KL: W jakim kierunku będzie rozwijała się tego typu reklama w Polsce?
PS:  Narrowcasting jest „medium” przyszłości. Na świecie z takich  rozwiązań korzystają placówki handlowe, lotniska, restauracje czy banki, a zainteresowanie ciągle wzrasta. Prowadzone są też specjalistyczne badania skuteczności nośników POS TV. Również Agencja Ambient Infinity będzie prowadziła badania rozwijanych przez siebie projektów, ich wyniki pomogą nam w rekomendacji atrakcyjności i skuteczności tego medium.

KL: Czego możemy życzyć nowemu graczowi na rynku reklamy POS TV?
WK: Otwartości reklamodawców i agencji reklamowych oraz mediów tak  ATL jak i BTL. Nie jesteśmy zagrożeniem dla rynku a nową propozycją dla reklamodawców, którzy są zainteresowani dotarciem w sposób  niestandardowy do swoich odbiorców.
PS: Powodzenia i zadowolenia naszych klientów.

Dziękuje za rozmowę,
Karolina Liberka