Marketing MIX Debiut giełdowy CAM Media S.A.

Debiut giełdowy CAM Media S.A.

72
0

7 maja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się debiut giełdowy spółki mediowej CAM Media S.A. specjalizującej się w niestandardowych rozwiązaniach komunikacji marketingowej.

30 kwietnia spółka CAM Media S.A. zakończyła proces przydzielania akcji. Inwestorom, którzy zapisali się na akcje w transzy dużych inwestorów Zarząd CAM Media S.A. przydzielił w sumie 2 000 000 akcji serii E. W transzy małych inwestorów redukcja zapisów wyniosła 19,86%, przydzielono 600 000 akcji. Cena emisyjna akcji spółki CAM Media S.A. w publicznej ofercie wynosiła 10 zł.

Zarząd CAM Media S.A. zamierza przeznaczyć środki z emisji akcji na przejęcia i akwizycje innych firm działających w branży, a także wprowadzenie nowych produktów na rynek. Dodatkowo spółka planuje wejście na rynek ukraiński oraz wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania i zakup lokalu biurowego.