Marketing MIX Pierwsze badanie digital signage w Polsce

Pierwsze badanie digital signage w Polsce

76
0

27 % przedstawicieli dużych firm spotkało się z pojęciem digital signage i rozważa wdrożenie tej technologii. W ich komunikacji z klientami i pracownikami wciąż dominują tradycyjne narzędzia, jak ulotka i plakat, a za najważniejszą cechę komunikatu uznają skuteczność w dotarciu do odbiorcy. Takie wyniki przyniosło badanie o nowych technologiach komunikacji wizualnej przeprowadzone przez Pentor na zlecenie firmy Veracomp SA w październiku br.

Pentor objął badaniem osoby uczestniczące w procesach decyzyjnych 100 dużych firm z branż: handel, usługi finansowe, transport, FMCG, farmaceutyczna, przemysł rozrywkowy, motoryzacyjna, chemia gospodarcza z województwa mazowieckiego, które posiadają wielooddziałową strukturę, są więc potencjalnie najbardziej zainteresowane usprawnieniem komunikacji z klientami i pracownikami. Tematem tego projektu badawczego był stosunek firm do nowych technologii komunikacji wizualnej. Badanie wykazało, że z digital signage rozumianym jako technologia emisji dowolnej treści (zarówno reklamowej, jak i informacyjnej czy rozrywkowej) za pomocą sytemu cyfrowych wyświetlaczy, spotkało się 27% respondentów. Jednocześnie grupa ta przewiduje inwestycje w nowe technologie komunikacji wizualnej i skłonna jest zapłacić za tego typu instalację ponad 5 tyś. zł. Większość badanych chciałaby rozpowszechniać za pomocą digital signage treści promocyjne (56% odpowiedzi), informacje o produkcie (35 %) i komunikaty dla partnerów (13%).

Wśród respondentów dominuje potrzeba promowania, informowania klientów i budowania wizerunku firmy, o wiele mniejsze znacznie ma zajmowanie uwagi klientów, szkolenia i komunikacja wewnętrzna. Od digital signage badani najbardziej oczekiwaliby skuteczności – tak odpowiedziało 63% respondentów (jako najważniejszą odpowiedź wskazało 35%, drugą pod względem ważności 18%, a trzecią – 9,6%), oszczędności kosztów – 59% badanych (odpowiednio 22, 26 i 11%) oraz w dalszej kolejności, elastyczności w modyfikowaniu treścią oraz wszechstronności zastosowań i dodatkowego źródła dochodów.

W dotychczasowych działaniach marketingowych, kwestią priorytetową dla badanych jest skuteczność i precyzja w dotarciu z komunikatem do konkretnego odbiorcy. Mierzalność efektów stawiano na trzeciej pozycji, a koszty wymieniano jako ostatnie. W komunikacji z klientem i pracownikami dominują tradycyjne narzędzia – ulotka i plakat (odpowiednio 59 i 50% w przypadku klientów oraz  49 i 39% w drugiej kategorii), a także spotkania i prezentacje (w przypadku klientów – 37% wskazań, a pracowników – 40%). 

Pomimo, że oceny skuteczności dotychczasowych metod są stosunkowo niskie (średnia ocen to 6 w 10-stopniowej skali), 23% badanych nie jest skłonna do inwestycji w nowsze, efektywniejsze technologie. Główną przyczyną ich ostrożności okazuje się być cena – 41 respondentów uznało ją za główne kryterium wyboru rozwiązań IT. Następne w kolejności są: niezawodność z 35% i marka z 34% odpowiedzi.

– Przede wszystkim należy podkreślić, że digital signage to zupełnie nowa jakość w komunikacji, którą poznały już najbardziej zaawansowane technologicznie kraje jak: Japonia, Tajwan, Stany Zjednoczone czy państwa Europy Zachodniej. W Polsce ta technologia dopiero się pojawia, więc 27% osób, które zetknęły się z digital signage i co więcej, wyraża gotowość wdrożenia tego rozwiązania, nawet w cenie powyżej 5 tyś za pojedynczą instalację, to bardzo obiecujące dane. I to pomimo, że nasze firmy wciąż za najważniejsze kryterium uważają cenę. Edukacja na temat zalet digital signage, technologii dającej tak wyczekiwaną przez badanych skuteczność w dotarciu z komunikatem do odbiorcy, z pewnością przyczyni się do ożywienia rynku – komentuje wyniki badań Michał Rędziak, menedżer ds. digital signage w Veracomp S.A.

Pentor zapytał również o potrzebę poszukiwania informacji o nowych technologiach i źródłach wiedzy na jej temat. Większość badanych (57%) odpowiedziała, że poszukuje informacji o innowacjach, z czego w 60,4% przypadków czerpie ją z artykułów branżowych, w 28,3% z Internetu, a w 22,6 z informacji z mediów (najniżej oceniono reklamę -11,3 % i eventy -5,7 proc). Natomiast decyzje o wyborze rozwiązań IT podejmowane są przede wszystkim pod wpływem innych osób (ekspertów, znajomych, pracowników), własnego doświadczenia i artykułów branżowych (odpowiednio 60, 57, 35%; odpowiedzi przy pierwszym wskazaniu: 38, 24 i 14).

– Sposób doboru firm do badania i wielkość próby badawczej pozwoliły pokazać pewien trend – kierunek w którym będzie zmierzać komunikacja marketingowa. Badanie przeprowadzono wśród przedstawicieli firm potencjalnie najbardziej zainteresowanych nowymi technologiami, z dużą ilością oddziałów, wieloma pracownikami i odpowiednim budżetem. Ich ostrożność wobec inwestycji w nowe technologie, można tłumaczyć wciąż dużym opóźnieniem polskiego rynku wobec Zachodu, zarówno pod względem kapitału, jak i świadomości konieczności zmian. Dobrą wiadomością jest jednak spory odsetek poszukujących informacji o nowych technologiach i to z wiarygodnych źródeł, oraz pozytywna postawa tych, którzy poznali zalety technologii w praktyce – powiedziała kierująca projektem Marzena Jakubowska, Research Executive z Pentor Research International S.A. Oddział w Katowicach.

Badanie dotyczące zainteresowania nowymi technologiami wizualnymi przeprowadził Pentor Research International S.A. Oddział w Katowicach w październiku 2007 roku na zlecenie Veracomp S.A., specjalizowanego dystrybutora rozwiązań teleinformatycznych. Firma Veracomp od lipca br. roku jest wyłącznym dystrybutorem rozwiązań digital signage firmy Cayin Technology (odtwarzacze, serwery i oprogramowanie) oraz dedykowanych do digital signage systemów do prezentacji (wyświetlacze Sharp, NEC, projektory Optoma) i akcesoriów (m.in. firmy ATEN). Badaną grupą były osoby uczestniczące w procesach decyzyjnych dotyczących inwestycji/zakupu nowych technologii teleinformatycznych firm z województwa mazowieckiego. Dane zebrano za pomocą techniki CATI – wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo na próbie N = 100.