Marketing MIX Ambient Infinity w sieci McDonald’s

Ambient Infinity w sieci McDonald’s

48
0

Agencja Ambient Infinity zawarła umowę na sprzedaż czasu antenowego na billboardach interaktywnych w restauracjach McDonald’s. W uruchomionym w nich kanale muzycznym emitowane są teledyski przeplatane reklamami.

Muzyczny Kanał McDonald’s został uruchomiony dzięki zainstalowaniu w 190 restauracjach tej sieci na terenie całego kraju billboardów interaktywnych, czyli ekranów LCD wraz z systemem nagłośnieniowym. Większość czasu antenowego wypełnia muzyka wybrana przez znanego dziennikarza Marka Sierockiego. Blok programowy nadawany jest według schematu: 2 teledyski, 2 30-sekundowe spoty reklamowe, 2 teledyski i 30-sekundowy spot. Ogółem z każdej godziny muzyki wydzielono 6 minut na reklamę.

Sprzedażą czasu antenowego w Muzycznym Kanale McDonald’s zajmie się agencja Ambient Infinity, która zawarła umowę z jego właścicielem – firmą PPI-ETC. Agencja będzie też oferować pasek informacyjny na dole ekranu, planując łączenie pakietów i możliwości tej sprzedaży.