Marketing MIX 8. edycja Galerii Plakatu AMS

8. edycja Galerii Plakatu AMS

39
0

"Myśl rowerowo!" takie hasło przyświeca otwartemu konkursowi na plakat galerii AMS. Celem 8 edycji jest promocja roweru jako środka komunikacji w dużych miastach a także sposobu na zdrowy tryb życia i spędzanie wolnego czasu.

Organizator przyzna jedną nagrodę główną — autor lub autorzy nagrodzonego plakatu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), trzy egzemplarze nagrodzonego plakatu, wydrukowanego w formacie 180 x 120 cm, oraz trzy egzemplarze almanachu podsumowującego Konkurs. Organizator zobowiązuje się zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od przyznanej w Konkursie nagrody głównej. Termin nadsyłania praz wraz z formularzem zgłoszenia upływa 5 listopada 2008 roku do godziny 17.00.

Patronem Medialnym jest magazyn OUTDOOR MEDIA.

www.ams.com.pl/odpowiedzialnosc_galeria_plakatu.html