Marketing MIX Informacja Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej w sprawie danych o wielkości sprzedaży branży...

Informacja Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej w sprawie danych o wielkości sprzedaży branży out of home w drugim kwartale 20

29
0

Zestawienie obejmuje firmy „pierwszej piątki (ze wszystkimi podmiotami z grupy): AMS S.A., Cityboard Media, Clear Channel Poland, Ströer Out of home Media oraz News Outdoor Poland. Raport zawiera także dane firm: BP Media, Business Consulting, CAM Media, Defi Poland, Gigaboard Polska, Mini Media/Publiprox, Warexpo oraz Żak.

Wielkość sprzedaży branży out of home w Polsce wyniosła w drugim kwartale 2009 r. 176 533 114 zł. Była niższa w stosunku do drugiego kwartału 2008 r. o 18 988 238 zł, czyli o blisko 10 proc .

Udział reklamy tranzytowej w wielkości sprzedaży out of home wyniósł w drugim kwartale 2009 r. 5,02 proc. (wobec 6,34 proc. w tym samym okresie roku ubiegłego). Wśród członków IGRZ sprzedażą tej formy out of home zajmują się firmy: AMS S.A., Business Consulting oraz CAM Media.

Wyniki pierwszego kwartału świadczyły o początku spowolnienia rynku OOH . Kolejny kwartał potwierdził ten trend, aczkolwiek dalecy jesteśmy od tak dramatycznych spadków, jak w niektórych innych krajach Unii Europejskiej. Ponadto nasz rynek reklamy zewnętrznej daje sobie relatywnie lepiej radę, aniżeli inne polskie media. Przyczynkiem „ograniczonych” spadków na rynku reklamy out of home jest ustabilizowana od lat paleta jego klientów. Potwierdzają to dane, obrazujące udział poszczególnych sektorów w wielkości sprzedaży reklamy out of home w drugim kwartale 2009 r.:

1. Telekomunikacja        17,72 proc.
2. Sprzedaż               17,11 proc.
3. Żywność               15,23 proc.
4. Rozrywka/Kultura               13,19 proc.
5. Środki osobistej pielęgnacji ciała  5,44 proc.

Warto zauważyć, że pośród pierwszej piątki wzrosły w tym kwartale w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego wydatki w sektorach telekomunikacja i sprzedaż, a w innych pozostały na zbliżonym poziomie. O blisko dwa punkty procentowe spadły zaś wydatki w sektorze motoryzacja/transport, co może być efektem zwiększonej aktywności reklamowej w pierwszym kwartale tego roku. Nieco ponad 2 proc. stanowiły w drugim kwartale wydatki na kampanię przed wyborami do Europarlamentu. Łącznie z wydatkami w pierwszym kwartale komitety przeznaczyły na tę formę promocji kandydatów blisko 5,5 mln zł (prawie 1 mln więcej niż podczas pierwszych polskich wyborów do Europarlamentu).

Wśród kategorii produktów pierwsza piątka w drugim kwartale 2009 r. wygląda następująco:

1. Systemy telefonii komórkowej       15,28 proc.
2. Sieci handlowe/hipermarkety/galerie   14,01 proc.
3. Środki osobistej pielęgnacji ciała       5,44 proc.
4. Piwo                           4,61 proc.
5. Odzież/Obuwie                      4,49 proc.

Jest odzwierciedleniem poprzedniego zestawienia. Na uwagę zasługuje fakt powrotu piwa do pierwszej piątki produktów (ostatni raz w drugim kwartale 2006 r.). Zresztą dobrze prezentuje się również kategoria „napoje”, co jest zrozumiałe przed właściwym okresem letnim. Szczególnie zauważalny jest spadek w kategorii „samochody” (rok temu w drugim kwartale ponad 11 mln zł). Tylko nieco słabiej wypadają w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku „odzież/obuwie”.

Wynik pierwszego półrocza 2009 r. zamyka się kwotą w wysokości 313 571 942 zł i jest niższy od wyniku w porównywalnym okresie 2008 r. o blisko 9 proc. (z zastrzeżeniem dotyczącym liczby firm raportujących swoje wyniki począwszy od 2009 r.).

Obecna sytuacja na rynku out of home nie pozwala na ostateczne potwierdzenie zakładanych na bieżący rok prognoz. Łączy się to przede wszystkim ze zmianami strukturalnymi. Ograniczenia administracyjne zmuszają firmy do opracowania nowych kierunków rozwoju oraz koncentrowania się na utrzymaniu jakości sieci nośników. Działania te mogą mieć pozytywny wpływ na wykorzystanie nośników out of home w dalszej perspektywie. Liczyć się będzie także uruchomienie ewentualnych środków finansowych na reklamę out of home, które nie zostały w pełni wykorzystane w pierwszym półroczu (zgodnie z zapowiedziami wielu klientów).