Logo

Marketing MIX

System Expo

System Expo, pod taką nazwą jest realizowana e-usługa „Internetowego systemu obsługi imprez targowych”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Fundudszu Rozwoju Regionalnego opracowuje firma Promo Expo. System od strony informatycznej został zbudowany przez Cyber.pl. – Nasza praca jest wynikiem wielomiesięcznych konsultacji z zespołem Promo Expo mającym szerokie doświadczenie w organizacji imprez targowych. Przeniesienie obsługi technicznej wystawców do formularzy internetowych zaowocowało wieloma nowymi funkcjami mającymi usprawnić komunikację pomiędzy uczestnikami targów a ich organizatorem – mówi Marcin Najdyhor z Cyber.pl Głównym celem projektu na poziomie produktu jest realizacja e-usługi w postaci internetowego systemu obsługi imprez targowych, pozwalającego na zgłaszanie zapotrzebowania na powierzchnię targową, konferencyjną oraz inne usługi związane z organizacją imprezy targowej.

Do dodatkowych produktów projektu można zaliczyć również produktowy serwis internetowy, który będzie promował stworzoną e-usługę wśród potencjalnych odbiorców – organizatorów imprez targowych w Polsce i na świecie. System będzie kompleksowym narzędziem do raportowania i zlecenia realizacji zamówień w firmie obsługującej poszczególne imprezy targowe. Można go będzie również wykorzystywać do mniejszych projektów seminaryjno-kongresowych. Projekt odpowiada na potrzeby organizatorów imprez targowych w zakresie usprawnienia działań związanych z organizacją targów od strony obsługi wystawców, zwiedzających i mediów oraz zmniejszenia kosztów prowadzenia takiej obsługi oraz na potrzeby wystawców, zwiedzających i mediów w zakresie usprawnienia procesu rejestracji i innej obsługi mogącej być przeprowadzaną zdalnie podczas przygotowywania imprez targowych.

– Projektowany przez naszego podwykonawcę system ma zmniejszyć do minimum obciążenie wystawcy koniecznością wypełnienia olbrzymiej ilości formularzy. Dodatkowo będzie platformą komunikacyjną zarówno z wystawcami, zwiedzającymi, jak i z dziennikarzami. Pierwsze prototypy zaskoczyły nas olbrzymią funkcjonalnością. W październiku rozpoczynamy pierwsze rozmowy z potencjalnymi użytkownikami w celu pilotażowego wdrożenia – mówi Magdalena Miętkiewicz, PR Manager Promo Expo. W ramach dotacji PROMO EXPO otrzyma także środki na stworzenie strony produktowej, wynagrodzenia dla pracowników pracujących przy projekcie oraz kampanię marketingową. Realizacja projektu potrwa do listopada 2010 r.