Marketing MIX Michał Piróg w kampanii społecznej „Czujesz dumę?”

Michał Piróg w kampanii społecznej „Czujesz dumę?”

0

Pod hasłem „Czujesz dumę?” ruszyła kampania społeczna Fundacji Viva! przygotowana przez agencję IQ Marketing. Fundacja Viva!, walcząca o prawa zwierząt, chce uświadomić Polakom jakie cierpienia znoszą kury z chowu przemysłowego oraz jakie jest pochodzenie większości jajek, które kupujemy. Czy wiemy co kryje się za symbolem znajdującym się na skorupce jajka? Najczęściej: ciasne klatki, połamane skrzydła, przycięte dzioby, brak światła słonecznego (głównie jajka z symbolem „3”).

Na potrzeby kampanii powstał 30-sekundowy spot telewizyjny z udziałem Michała Piróga, który odwołuje się do dumy narodowej oraz tolerancji Polaków. Polscy hodowcy pozyskujący jajka na skalę przemysłową znęcają się nad milionami kur-niosek, a społeczeństwo toleruje te działania.  Polska jest też jedynym krajem w Unii Europejskiej przesuwającym termin wprowadzenia unijnej dyrektywy dot. powiększenia klatek, w których żyją nioski. Nie jest to powód do dumy. Kampania ma zachęcić Polaków, aby dokonywali bardziej świadomych wyborów. Wielkanoc jest dobrym czasem, aby zastanowić się z jakich jajek zrobimy pisanki i  pomyśleć co kryje się za „symbolem życia”, którym dzielimy się przy wielkanocnym stole.

Spot  pojawił się już w internecine, będzie emitowany w środkach komunikacji miejskiej w Warszawie i Trójmieście. Komunikacja kampanii obejmuje również reklamę prasową oraz działania w mediach społecznościowych prowadzone przez fundację Viva!.

Koncepcję i kreację kampanii przygotowała BIG IDEA, dział ATL agencji IQ Marketing, film wyreżyserował Jarosław Dubaniewicz, za jego produkcję odpowiada dom produkcyjny WORLD VIDEO.