Marketing MIX Nowe władze Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej

Nowe władze Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej

0

Walne Zgromadzenie członków Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej wybrało nową Radę Izby na kolejną kadencję w latach 2011 – 2014. W skład sześcioosobowej Rady weszli:
Kalina JANICKA (Clear Channel Poland),
Marcin GROMNICKI (Mini Media),
Lech KACZOŃ (Promike),
Marek KUZAKA (AMS S.A.),
Andrzej MAGDZIAK (Ströer Polska),
Krzysztof PRZYBYŁOWSKI (CAM Media).

Funkcję Prezesa Izby pełnić będzie nadal Lech KACZOŃ.

Walne Zgromadzenie Izby nakreśliło główne kierunki działań IGRZ w najbliższym roku działalności. Priorytetowymi będą kontakty z przedstawicielami samorządów w celu poprawy funkcjonowania nośników reklamy w przestrzeni publicznej. Zgodnie ze stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia Rada Izby przygotuje do końca lipca 2011 roku ostateczną wersję „Zasad funkcjonowania nośników reklamy w przestrzeni publicznej”. Jest to dokument oparty na europejskich wzorcach planowania rozwoju tych nośników,  który może stać się podstawą dla opracowania
w niedalekiej przyszłości nowoczesnych, całościowych koncepcji sytuowania nośników reklamy w polskich miastach. Został przygotowany przez specjalny zespół roboczy, wybrany podczas poprzedniego zgromadzenia członków Izby.

Izba będzie nadal współpracować z instytucjami rządowymi w zakresie projektowanych nowelizacji ustaw, w których znajdują i znajdą się przepisy związane z reklamą i przekazem reklamowym. Ważnym będzie tu również wspomaganie działań organizacji pozarządowych.

Członkowie Izby zaakceptowali także zmiany w Statucie Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, które powiązane są z dostosowaniem jego zapisów do nowej rzeczywistości prawnej i technicznej rynku reklamowego w Polsce. Znowelizowany Statut IGRZ zacznie obowiązywać członków Izby po zatwierdzeniu przez sąd rejestrowy.

Walne Zgromadzenie przyjęło do wiadomości, że dotychczasowych członek Izby, firma Cityboard Media zrezygnowała z dniem 26 maja 2011 roku z członkostwa w IGRZ.