Marketing MIX Nowa struktura Pionu Sprzedaży i Marketingu Grupy Ströer

Nowa struktura Pionu Sprzedaży i Marketingu Grupy Ströer

0

Od lipca 2011 r. została wprowadzona nowa struktura organizacyjna w Pionie Sprze-daży i Marketingu Ströer Media. Obecnie całym Pionem zarządza Adam Tkaczyk – Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu. Do niego bezpośrednio raportują działy: Sprzedaży Agencyjnej i New Business, Sprzedaży Regionalnej, Administracji Sprzedaży, Infoscreenu i Marketingu.

Do zespołu Ströera dołączył od 1 lipca Paweł Szkuta, który objął nowoutworzone stanowisko Dyrektora Sprzedaży Agencyjnej i New Business.  Paweł Szkuta wcześniej był Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu News Outdoor Polska.

W związku ze zmianami organizacyjnymi z końcem czerwca 2011 r. dotychczasowy Dyrektor ds. Sprzedaży Elżbieta Con odeszła z Grupy Ströer.