Marketing MIX „Jak się robi Prezydencję”

„Jak się robi Prezydencję”

0

Firmy EasyLog, IT.Expert i CAM Media S.A. we współpracy z agencjami BOOM oraz magnifiCo odpowiadają za koordynację i obsługę spotkań oraz konferencji w trakcie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. Pierwszy miesiąc prac już prawie za nimi. Jak zaznaczają zgodnie prezesi wszystkich firm udział w tak dużym wydarzeniu to ogromne wyzwanie wymagające planowania strategicznego oraz pełnej aktywności.
Dla wybranych firm to złożone, skomplikowane logistycznie zadanie, którego inauguracja nastąpiła 5 lipca w Sopocie, gdzie przez cały miesiąc odbywa się seria konferencji w ramach polskiej Prezydencji.  Na mapie spotkań w kolejnych miesiącach znajdą się także: Wrocław, Kraków, Poznań i Warszawa.

EasyLog, IT.Expert i CAM Media S.A. tworzą konsorcjum firm, które zostały wybrane do przygotowania, koordynacji oraz obsługi spotkań i konferencji w trakcie przewodnictwa RP w Radzie Unii Europejskiej w drodze przetargu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. CAMMedia powierzyło część prac dwóm agencjom działającym na rynku związanym z organizacją eventów. „Zaprosiliśmy do współpracy dwie agencje, które naszym zdaniem wykazują się wiedzą, doświadczeniem i z którymi chcemy zrealizować ten projekt z powodzeniem” – mówi Adam Michalewicz, wiceprezes notowanej na głównym parkiecie spółki CAM Media S.A. „Podzieliliśmy zadania tak, aby każda z agencji mogła odpowiadać za sprawy, w których czuje się ekspertem. To pozwala na eliminację ryzyka niepowodzenia i zapewnia profesjonalną obsługę całego projektu.” – dodaje Michalewicz.

Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej po raz pierwszy w historii zjednoczonej Europy. Tak jak niecodzienny jest to projekt, tak i wyjątkowa jest jego wspólna realizacja przez trzy, działające na jednym rynku agencje. „Codziennie mierzymy się z nowymi zadaniami, staramy się je realizować najlepiej jak potrafimy. Korzystamy z doświadczenia zdobytego w ciągu wielu lat pracy. Jednocześnie, uczymy się nowych rozwiązań. W tym projekcie nikt nie ma monopolu na wiedzę. Uczymy się od siebie” – mówi Violetta Lubacz, właścicielka agencji BOOM Bardzo Oryginalnej Oferty Marketingowej.

Według Karoliny Marii Siudyły, prezesa Zarządu notowanej na NewConnect agencji magnifiCo S.A., udział w tak ważnym wydarzeniu nie tylko przyniesie spółce profity, ale również łączy się z dużym prestiżem. „Jestem pewna, że czas, który poświęciliśmy na przygotowania jest dobrze wykorzystany i dzięki temu wszystkie założenia udaje nam się realizować z powodzeniem. Półmetek pierwszego etapu w Sopocie za nami, dlatego planujemy już prace w kolejnych miastach. Mamy nadzieję, że damy nam wszystkim powód do dumy” –  zaznacza prezes magnifiCo S.A.

Polska przewodzi w Radzie Unii Europejskiej od 1 lipca do końca bieżącego roku.