Marketing MIX Marketingowcy narzekają na zmarnowany czas

Marketingowcy narzekają na zmarnowany czas

25
0

44% pracowników firm marketingowych uważa, że często marnuje czas – wynika z raportu Barometr Project Management przygotowanego przez EasyProject (www.easyproject.pl). Jednocześnie tylko 9% firm decyduje się na stosowanie wspólnej metodyki dla wszystkich prowadzonych projektów. Bezpłatny raport o efektywności pracy i zarządzaniu projektami w firmach marketingowych opublikowano właśnie na stronie www.barometrpm.pl

Z opublikowanego właśnie raportu Barometr Project Management wynika, że aż 44% pracowników firm marketingowych ma poczucie, że często lub bardzo często traci bezproduktywnie czas. Nigdy nie doświadcza tego jedynie 2% uczestników badania. Jednocześnie tylko niespełna 1/10 firm korzysta ze specjalistycznych narzędzi do zarządzania prowadzonymi projektami.

„Produktywność zespołów agencyjnych łatwo zwiększyć nawet o 10-20%” – komentuje Marek Roj, twórca EasyProjet i współautor raportu – „Pracownicy firm, w których wdrożono system do zarządzania projektami dużo rzadziej narzekają na marnowanie czasu”.

Niemal w połowie firm w branży marketingowej (47%) nie stosuje się żadnej metodyki prowadzenia projektów. Aż 7% uczestników badania, na którym oparto raport deklaruje wprost, że wprowadzanie specjalnej metodyki pracy nad projektami uważają za bezcelowe. Natomiast tylko 19% respondentów na bieżąco aktualizuje harmonogram, powiadamiając o tym klienta.

Inne, wymienione przez uczestników badania problemy, z jaki spotykają się na co dzień to m.in. kłopoty z zabezpieczeniem dokumentacji projektowej (51%), nieobecności członków zespołu (31%) czy kłopoty komunikacyjne związane z nieudokumentowaną akceptacją materiałów (20%).

„Zastosowanie odpowiedniej metodyki i oprogramowania pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego typu problemów.” – dodaje Marek Roj.

Badanie Barometr Project Management zostało przeprowadzone w marciu na grupie 582 pracowników firm marketingowych: agencji reklamowych, interaktywnych, PR oraz eventowych, a także firm consultingowych i domów mediowych.

Raport został przygotowany przez twórców EasyProject – oprogramowania do kompleksowego zarządzania projektami, oraz przy wsparciu Fundacji Komunikacja 2.0, promującej nowoczesne, oparte na wykorzystaniu nowych technologii narzędzia komunikacji w biznesie.  Dostępny jest bezpłatnie do pobrania na stronie http://barometrpm.pl/.