Marketing MIX Kamil Kuźminski Członkiem Zarządu Deutsche Bank

Kamil Kuźminski Członkiem Zarządu Deutsche Bank

23
0

12 października br. Rada Nadzorcza Deutsche Bank PBC S.A. podjęła decyzję o powołaniu w skład Zarządu Kamila Kuźmińskiego, pełniącego dotychczas funkcję Dyrektora Obszaru Klienta Detalicznego Banku.
Kamil Kuźmiński posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania dystrybucją w branży bankowej. Z Grupą Deutsche Bank związany jest od sierpnia 2010 roku. Poprzednio pełnił funkcję kierownicze w Banku Zachodnim WBK S.A., Banku BPH S.A. oraz GE Money Bank S.A. Od roku 2009 sprawował funkcję Dyrektora Zarządzającego odpowiedzialnego za sieć oddziałów Banku BPH S.A. W funkcji Członka Zarządu Kamil Kuźmiński będzie nadzorował Obszar Klienta Detalicznego, obejmujący dystrybucję produktów i usług kierowanych do segmentu detalicznego poprzez Oddziały oraz Regionalne Centra Inwestycyjne Deutsche Bank PBC.

Kamil Kuźmiński – Urodzony w 1975 roku. Absolwent Politechniki Łódzkiej, którą ukończył w 1999 roku. Jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada dyplom MBA University of Minnesota. W roku 2008 uczestniczył w szkoleniu International Coaching Community i posiada tytuł International Coach. Z bankowością związany jest od 2000 roku. W latach 2000-2009 pełnił funkcję kierownicze w Banku Zachodnim WBK S.A., Banku BPH S.A. oraz GE Money Bank S.A. Od roku 2009 sprawował funkcje Dyrektora Zarządzającego odpowiedzialnego za sieć oddziałów w Banku BPH S.A.. W sierpniu 2010 roku objął funkcję Dyrektora Zarządzającego Deutsche Bank  PBC S.A. odpowiedzialnego za Obszar Klienta Detalicznego oraz Private Banking. Od 12 października 2011 roku Członek Zarządu Deutsche Bank PBC S.A.