Nowości Konica Minolta po raz trzeci w indeksie Dow Jones Sustainability Asia Pacific

Konica Minolta po raz trzeci w indeksie Dow Jones Sustainability Asia Pacific

0

Konica Minolta już trzeci rok z rzędu została uwzględniona w indeksie Dow Jones Sustainability Asia Pacific (DJSI Asia Pacific). To kolejny wyraz uznania dla ekonomicznych, ekologicznych i społecznych osiągnięć firmy oraz  potwierdzenie faktu, że znajduje się ona w gronie liderów biznesu działających w duchu odpowiedzialności społecznej.

Ranking Dow Jones Sustainability (DJSI) to pierwszy globalny indeks zrównoważonego rozwoju opracowany przez Dow Jones i szwajcarską Grupę SAM (Sustainable Asset Management). Służy on do oceny realizacji zasad polityki zrównoważonego rozwoju przez korporacje. W rankingu DJSI Asia Pacific oceniane są firmy z regionu Azji i Oceanii. W tym roku indeks objął 156 firm, z których 79 to przedsiębiorstwa japońskie, wśród nich Konica Minolta.

Konica Minolta jest obecna w rankingu DJSI Asia Pacific od trzech lat, czyli od początku jego publikacji w 2009 roku. Wynik ten jest rezultatem dbałości całej grupy o wysoki poziom działań w wymiarze społecznym, ekologicznym oraz sprawnego zarządzania i nadzoru nad działalnością całej korporacji. Konica Minolta traktuje założenia społecznej odpowiedzialności biznesu jako niezbędny element zarządzania przedsiębiorstwem i na całym świecie promuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Spośród wielu podejmowanych inicjatyw na szczególną uwagę zasługuje zapobieganie ocieplaniu klimatu oraz innym niekorzystnym zmianom zachodzącym w środowisku. Konica Minolta realizuje także własne pomysły proekologiczne, takie jak System Certyfikacji Zielonych Fabryk, czyli kompleksowa ocena oddziaływania zakładów produkcyjnych na środowisko oraz System Certyfikacji Zielonych Produktów. To nowy system propagujący opracowywanie produktów przyjaznych dla środowiska na każdym etapie ich istnienia, począwszy od fazy projektowania poprzez produkcję, aż po późniejsze użytkowanie i recykling. Ponadto firma stara się tworzyć i promować nowe rozwiązania w takich dziedzinach, jak oszczędność energii, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo. Konica Minolta planuje kolejne przedsięwzięcia sprzyjające ochronie środowiska i stanowiące istotny wkład w zrównoważony rozwój społeczeństwa.

Poza obecnością w DJSI Asia Pacific, Konica Minolta została także  uwzględniona w  indeksie FTSE4Good Global Index brytyjskiej FTSE Group oraz w japońskim rankingu społecznie odpowiedzialnych inwestycji Morningstar. Od dwóch lat firma jest zaliczana do SAM Silver Class oraz figuruje w światowym wykazie 100 korporacji o najbardziej zrównoważonym rozwoju opracowywanym przez Corporate Knights Inc. z Kanady.