Logo

Marketing MIX

Euler Hermes najlepszym ubezpieczycielem

Po raz pierwszy magazyn Forbes przeanalizował ofertę ubezpieczeń należności dostępnych na polskim rynku. Najwyższą, sześciogwiazdkową, notę otrzymało Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes.

Redakcja p w zestawieniu pt.: „Polisa na trudne czasy” przeanalizowała rynek ubezpieczenia należności w Polsce. Forbes na podstawie ankiet, rozesłanych do wiodących ubezpieczycieli wyłonił najlepszą ofertę ubezpieczeń należności. Najwyższe i maksymalne noty przyznał, kierowanemu przez Krzysztofa Chechłacza, Towarzystwu Ubezpieczeń Euler Hermes.

Redakcja, analizując ubezpieczenia należności, szczególną uwagę zwracała, m.in. na kompleksowość ofert zdejmujących z klientów jak najwięcej obciążeń, definicję wypadku ubezpieczeniowego, wysokość i możliwość korzystania z limitu automatycznego, obsługę polisy online, czas podjęcia decyzji o przyznaniu kredytu w ramach ubezpieczenia czy też okres bezskładkowy objęty ochroną.

– Euler Hermes na przestrzeni 12 lat działalności operacyjnej w Polsce wypracował pozycję lidera rynku, zmieniając wśród rodzimych przedsiębiorców percepcję ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki ubezpieczeniu należności, wielu przedsiębiorcom udało się zminimalizować ryzyko, a często wręcz uniknąć upadłości i odzyskać swoje pieniądze – podkreśla Robert Dunaj, Dyrektor Marketingu i Komunikacji w Euler Hermes.

Ubezpieczenie należności oferowane przez Euler Hermes służy ochronie przed nieplanowanymi stratami, które mogą przesądzić o istnieniu firmy, umożliwia monitoring ryzyka. Pozwala na skrócenie czasu oceny wypłacalności poszczególnych klientów oraz minimalizację kosztów zbierania informacji o sytuacji finansowej potencjalnych klientów. Ubezpieczenie transakcji jest usługą kompletną – czyli ubezpieczyciel nie tylko ocenia odbiorcę, ale także bierze odpowiedzialność za tę ocenę – gwarantuje bezpieczny poziom transakcji. Polisa daje gwarancję, że gdy mimo wszystko wystąpią kłopoty z odzyskaniem należności, to można liczyć na odszkodowanie.

Flagowym produktem Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes jest ubezpieczenie należności handlowych All Inclusive, które charakteryzuje prosta procedura zawarcia umowy oraz łatwa obsługa. Pakiet usług tego ubezpieczenia jest optymalnie dostosowany do potrzeb firmy.

Główne wyróżniki ubezpieczenia All Inclusive:
• 3 miesiące ubezpieczenia gratis
• ubezpieczenie sprzedaży do wszystkich krajów świata
• wysoki poziom limitu automatycznego
• zasady rozliczania spłat zgodne z zasadami rachunkowości
• wypadek ubezpieczeniowy już po 60 dniach od zgłoszenia windykacji
• brak opłaty wstępnej za zlecenie windykacji
• przygotowanie oferty w 24 godziny

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach All Inclusive obejmuje należności bezsporne z tytułu sprzedaży towarów i usług na warunkach kredytowych. Maksymalny termin płatności to 180 dni. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte należności od klientów z wszystkich krajów świata. Dla każdego z nich jest ustalany indywidualny limit kredytowy.

Składka ubezpieczeniowa jest kalkulowana indywidualnie. Na cenę, poza oszacowanym ryzykiem, może wpłynąć sam ubezpieczający, decydując, z których dostępnych w OWU opcji chce skorzystać. Cenę polisy może zmniejszyć np. ustalając roczną lub półroczną formę płatności, podwyższając stratę minimalną, lub decydując się na obniżenie limitu automatycznego. Dla nowych klientów korzystną opcją są 3 darmowe miesiące ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy to należności powstałych przed zawarciem umowy. Klienci, którzy kontynuują ubezpieczenie i nie korzystają z tej opcji, w zamian otrzymują niższą stawkę składki.

www.eulerhermes.pl